Mann dømt til 14 års forvaring for overgrep mot unge jenter

En mann i 30-årene er i Halden tingrett dømt til 14 års forvaring for gjentatte tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år.

Overgrepene beskrives i en omfattende dom på 89 sider. En enstemmig rett dømte mannen til forvaring i 14 år, med minstetid på ni år, melder NRK

Mannen er tidligere dømt for minst 20 tilfeller av seksuell omgang med mindreårige. Han sto denne gang tiltalt for i alt 69 seksualforbrytelser i perioden fra høsten 2010 til han ble pågrepet i august 2016.

Dommen omhandler 59 fornærmede jenter i alderen 12 til 16 år.

Han ble frifunnet på sju punkter, blant annet for sovevoldtekt og for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller trusler.

Politiet ble kjent med saken da en mor kontaktet dem i 2016 for å anmelde en påstått voldtekt av datteren tidligere samme år.

Kort tid senere ble mannen pågrepet, siktet og fengslet. Han har siden sittet i varetekt.

Ingen av de andre fornærmede i saken har kontaktet politiet selv, men etterforskerne fant fram til dem blant annet gjennom en ransakelse hjemme hos mannen, som viste at han over lengre tid hadde hatt kontakt med jentene, skrev Dagsavisen 19. mai.

I dommen heter det at han har et godt innarbeidet atferdsmønster som har vart over mange år, og at tidligere dommer ikke har ført til endring eller til at han har søkt hjelp.

I tillegg til forvaringsdommen er han også dømt til å betale totalt 585.000 kroner i erstatning til seks jenter.

Mannens advokat, Knut Angrim Øvergaard, mener at straffen er for streng og opplyser at straffeutmålingen vil bli anket.