Mann dømt for å holde naboen våken

Midt på natta stod mannen i 50-årene utenfor leiligheten sin og ropte så høyt at det fratok naboen nattesøvnen.

Tidligere i januar måtte han møte i Fredrikstad tingrett for å få utmålt sin straff for denne episoden, samt flere andre straffbare forhold.

Det var så langt tilbake som i september 2016 han tok turen utenfor leiligheten sin i Fredrikstad, og ble stående og lage såpass leven at en av naboene hans ikke fikk sove, og som følge av dette varslet politiet.

Forsøkte å rasere cellebil

Opptrinnet skjedde på en ukedag, og da politiet ankom adressen, ga de mannen et pålegg om å komme seg inn i leiligheten igjen, og holde seg innendørs resten av natta.

Til tross for dette ble han stående ute og rope, og politiet så derfor ingen annen utvei enn å pågripe ham.

På vei til sentralarresten på Grålum slo mannen seg vrang, og begynte å sparke i vinduet som adskilte ham fra førerhuset i cellebilen.

Sparket og truet politibetjent

På bakgrunn av dette bestemte den ene av betjentene som pågrep ham seg for å forsøke å roe ham ned, med det resultat at mannen også rettet flere spark og trusler mot ham.

«Videre uttalte han til XX at «han skulle tatt ham dersom han ikke hadde på seg håndjern, og at han hadde en sønn (…) som kunne ta han» eller lignende. Han gjorde dette for å unndra seg arrest, og forstyrret XXs tjenestehandling», heter det i tiltalen.

For å hindre ytterligere skadeverk på cellebilen valgte politibetjenten å sette seg sammen med mannen i 50-årene og holde ham fast resten av kjøreturen, noe som førte til ytterligere skjellsord og fornærmelser.

Satt seg i fremmed bil

I tillegg til denne episoden var mannen blant annet også tiltalt for to separate lovbrudd en mai-kveld i 2017.

Først tok han seg inn i bilen til en kvinne og hennes sønn i Fredrikstad sentrum i beruset tilstand, og nektet å gå ut igjen. Da kvinnen til slutt fikk dyttet ham ut, svarte han med å hamre løs på bilvinduet.

Litt senere samme kveld ble han tatt for å urinere på offentlig sted, også dette gatelangs i Fredrikstad sentrum.

Måtte vurderes av psykiater

Saken ble opprinnelig behandlet i Fredrikstad tingrett allerede i februar 2018, og mannen erkjente da straffskyld for flere av lovbruddene.

Før straffutmålingen kunne fastsettes, ble det imidlertid besluttet å gjennomføre en rettspsykiatrisk undersøkelse – en såkalt judisiell observasjon – da retten var i tvil rundt mannens sinnstilstand på gjerningstidspunktene.

Konklusjonen om at mannen ikke kunne anses som psykotisk ble ikke ferdigstilt og levert inn før i oktober 2018.

Redusert straff

På bakgrunnen av at saken ble liggende i nesten ett år før politiet tok ut tiltale, la aktor ned påstand om at hele den foreslåtte fengselsstraffen på 45 dager skulle gjøres betinget. Retten sa seg enig i dette, men bemerket også at andre forhold tilsa ytterligere forkortelse av straffen.

«I formildende retning har retten lagt vekt på at forholdene har blitt svært gamle. (…) Det har videre tatt for lang tid å få gjennomført den judisielle observasjonen og beramme rettsmøte for straffutmålingen. XX skal også ha strafferabatt for å ha tilstått flere av forholdene», heter det i dommen.

Derfor falt tingretten ned på at 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, var en passende straff for mannen i 50-årene.