Må utbedres for 4.4 millioner

Utskifting av bunnsviller, reparasjon av ventilasjonsanlegget og tilrettelegging for universell utforming tvinger byens turnforening til å hoste opp 4.4 millioner kroner.

Torsdag vil imidlertid formannskapet bidra med 600.000 kroner til den tradisjonsrike foreningen som i en årrekke har jobbet hardt for å få inn midler til å istandsette den 120 år gamle Turnhallen som ble herjet av brann i 1994.

Anbefaler Kulturminnefondet

Som følge av at reparasjonsarbeidene etter brannen for 25 år siden ikke ble riktig utført har bygget senere blitt påført betydelige råteskader. Varaordfører Kari Agerup (Ap) innstiller imidlertid overfor formannskapet på at politikerne må tre støttende til slik at de tre siste byggetrinnene etter brannen kan bli gjennomført. Varaordføreren peker blant annet på at Turnhallen er et såkalt rødlistet bygg som det for hele Fredrikstad-samfunnet er svært viktig å ta vare på. Huset, som ble tegnet av den legendariske arkitekten Ole Sverre på slutten av 1800-tallet, er også den eneste turnhallen i Norge som er utført i den gamle, særnorske dragestilen.

Økonomiske utfordringer

– Byggets beskaffenhet gir turnforeningen økonomiske utfordringer andre klubber i liten grad kan sammenligne seg med. Det bør derfor være aksept for at Fredrikstad kommune håndterer søknaden fra foreningen på en ekstraordinær måte utenfor ordinær tilskuddspott, påpeker varaordføreren som også anmoder turnforeningen om å søke det nasjonale Kulturminnefondet om støtte.