Liten Halden-bedrift gir Finanstilsynet fullt overblikk

Anbudsseieren hos Finanstilsynet markerer slutten på ti års nitid gründing for det lille IT-selskapet Fibreworks Consulting i Halden, som nå skal sette myndighetene på sporet av økonomisk kriminalitet i EU-land.

– Dersom for eksempel et norsk investeringsselskap handler med irske verdipapirer på en spansk børs, gjøres informasjon om denne handelsaktiviteten, gjennom systemene vi drifter og forvalter automatisk, tilgjengelig for tilsynsmyndighetene i Norge, Irland og i Spania, forklarer gründerne Trond S. Andersen (46) og Stig William Antonsen (47) i Fibreworks Consulting AS.

EU-samarbeid

Oppdraget er å utvikle og vedlikeholde IT-systemer, som blant annet skal forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet i et internasjonalt samarbeid i regi av EU. Arbeidet er forankret i EU-direktivet MiFID fra 2007, og dets regler for rapportering av aksje- og verdipapirtransaksjonene som banker og investeringsselskaper utfører på regulerte markedsplasser. Jobben Fibreworks leverer bidrar til at alle finansielle bevegelser blir lagret, og dokumentasjonen kan benyttes som bevisførsel.

– Bankers og investeringsselskapers overføring av penger, aksjer og verdipapirer innad i EU og EØS skal være transparent. Det ene systemet vi selv har utviklet, samt arbeidet vi skal gjøre på drift og vedlikehold, skal bidra til dette, og gjøre det enkelt for norske og nederlandske finansmyndigheter å holde oversikten, forklarer Andersen.

Jobben innebærer at selskapet representerer norske interesser under tekniske komitémøter i Rue de Grenelle i Paris, hvor ESMA (European Securities and Markets Authority) har sitt hovedkvarter.

Et vendepunkt

De to innflyttede haldenserne har begge IT-utdanning fra Høgskolen i Halden på 90-tallet, og har senere fulgt hverandre i jobb. De ti siste årene har vært spesielt hektiske, mens de i stillhet har bygd opp det lille IT-selskapet på festningsområdet. Systemutviklerne teller bare fire ansatte foruten de to eierne. De legger ikke skjul på at det har kostet – både i form av arbeidstimer og investerte millioner.

Men – i høst fikk de endelig betalt, da de for tredje gang vant en anbudsrunde hos Finanstilsynet. Denne kontrakten er verdt 24 millioner kroner og strekker seg over to år, med opsjon på to års forlengelse med ett år av gangen.

– Vi føler på mange måter at dette markerer et vendepunkt for oss, og at vi etter hvert nå kan få strømlinjeformet arbeidet og hverdagene mer. Vi har i mange år «nerdet og tuklet» med denne softwaren, jobbet ekstremt mye og vært veldig fleksible for få, men store og solide oppdragsgivere, som blant andre Telenor og Sarpsborg kommune. Nå får vi forhåpentlig mer tid også til å tenke markedsføring og jobbe strategisk og langsiktig. Den siste kontrakten sikrer minst to-tre årsverk i en del år, og vil trolig også åpne opp for nye ansettelser, forteller duoen.

FAKTA: Finanstilsynet

* Fører tilsyn med banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl.
* Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.
* Tilsynet skjer blant annet ved at Finanstilsynet vurderer de styrings- og kontrollfunksjonene selskapene etablerer og går gjennom regnskaper og dokumenter.
* Når Finansdeparte­mentet behandler saker som gjelder finansmarkedet, er det vanlig å be om Finanstilsynets vurdering før en avgjørelse blir tatt.
* Finanstilsynet skal hvert år gi departementet en melding om sin virksomhet. Denne legger Finansdepartementet fram for Stortinget i en årlig finansmarkedsmelding.