Listhaug utsettes for smålige og tålige angrep

Det er vel ingen som for alvor tror at Listhaug mener hun opplever flyktningenes situasjon ved å hoppe i sjøen iført overlevelsesdrakt og med redningsskøyta like i nærheten, skriver Gunnar Bodahl-Johansen.

Nå utsettes integreringsminister Sylvi Listhaug for smålige - for ikke å si tåpelige - angrep etter at hun på oppfordring fra Redningsselskapet hoppet i Middelhavet da hun besøkte området for å markere at Norge vil fortsette å gi penger til arbeidet med å redde flyktninger og migranter.

Det er vel ingen som for alvor tror at Listhaug mener hun opplever flyktningenes situasjon ved å hoppe i sjøen iført overlevelsesdrakt og med redningsskøyta like i nærheten. Men fordi Listhaug er blitt en farlig politiker for hennes motstandere, tillater man seg å kaste ut hva som helst av påstander. Bare «hør» hva som uttales på Twitter:

«Hva med å åpne vinduet for å virkelig kjenne på hvordan det er å være uteligger?», kommenterer stortingsrepresentant Karin Andersen SV.

«Listhaug viser stadig nye sider av ufølsomhet og usmakelighet. Svømmer nå i flyktningefarvann, beskyttet, med våtdrakt og ’skjønner’», skriver SV-leder Audun Lysbakken.

«I dag skal jeg sitte på en stol i fem minutter for å virkelig kjenne hvordan de lamme har det», skriver advokat Brynjar Meling.

Terskelen blir lavere

Er det mulig å uttrykke seg dummere? Men antipatien mot Listhaug gjør at man alltid jakter på muligheter til «å ta» henne. Men det er nettopp i slike situasjoner man må lese teksten to ganger - og kanskje også la andre se deg over skuldrene - før man trykker publiseringsknappen. Kravet til å være synlig på Twitter og Facebook svekker tydeligvis også vurderingsevnen. Man slenger ut en melding, blir retwitret i Twitter-universet, og tror man har gjort seg selv og partiet en tjeneste. Men trolig er det motsatte er tilfelle: Listhaug styrkes og SV svekkes. Og hva ville skjedd hvis Listhaug nektet å utføre Redningsselskapets øvelse? Kanskje vi da hadde fått denne Twitter-meldingen: «Ufølsom Listhaug nektet å hoppe i vannet i solidaritet med flyktningene».

Anundsens invitasjon

Derimot bør Listhaugs ministerkollega Arne Anundsen bør tenke seg godt om neste gang han vil ta til motmæle mot kritikk i mediene. Istedenfor å be generalsekretær Kjersti Stavrum Løken i Norsk Presseforbund om et møte på sitt kontor for å diskutere generalsekretærens uttalelser, bør Anundsen svare på kritikken i den frie pressen. Det er der debatten hører hjemme, ikke bak en lukket dør på justisministerens kontor. Dette er ikke en sak mellom justisministeren og generalsekretæren, men mellom justisministeren og folket. Mennesker i maktposisjoner må tåle kritikk i det offentlige rom. Men de samme personene har selvfølgelig rett til å forsvare seg. Ifølge Vær Varsom-plakaten punkt 4.15 skal de som utsettes for angrep, «snarest mulig få adgang til tilsvar».

Det ser så tilforlatelig ut å be om en samtale på justisministerens kontor, men justisministeren utøver naturligvis ministermakt når han på departementets brevark med riksløven på toppen, innkaller til et møte for å diskutere kritikken som er reist mot ham som politiker. Nå er justisministerens forhold til den frie presse åpenbart komplisert. 11. september 2013 erklærte Anundsen på Facebook at han har brent sine siste utgaver av Tønsbergs Blad, neste skritt var å lage en egen skrytevideo om sitt fremragende arbeid i justisdepartementet, for å unngå journalistenes vinklinger, og for noen dager siden skrev han artikkelen «Samfunnssikkerhet» i en reklameavis forkledd som journalistikk (såkalt content marketing) som var et innstikk i Aftenposten. Det var i den anledning generalsekretær Kjersti Løken Stavrum uttalte til VG «Det er en kjent sak at Anundsen nærer en dyp skepsis mot de frie mediene, det har han betalt mye for å lage en video om tidligere. At han nå ønsker å eksponere seg via content marketing, er vel i tråd med det.» (Til lesernes opplysning: Jeg har også kritisert justisministeren i flere medier for det samme.)

Anundsens belæring

I innkallingsbrevet med riksløven på toppen av brevarket skriver justisministeren: «Jeg registrerte i dine kommentarer en særdeles kraftig kritikk av min holdning til frie medier, som jeg stiller meg fullstendig uforstående til.» Og videre: «Jeg er også forundret over flere andre av dine uttalelser i saken, som kan bero på en misforståelse naturligvis.» Ja, nettopp fordi det må bero på misforståelser, må generalsekretæren innkalles til møte i Justisdepartementet for å bli belært om Anundsens riktige holdninger .

At Anundsen i går innrømmet at noen av formuleringene i brevet kunne vært annerledes, og at han like godt kunne møte generalsekretæren på en kafé, endrer ikke på det prinsipielt betenkelig ved at statsråden vil privatisere hele debatten. Jeg oppfatter derfor hele saken som nettopp et uttrykk for Anundsens manglende forståelse for hvordan den frie debatten skal og må fungere.

Gunnar Bodahl-Johansen