Lærer demokrati i skolen

– Vi er kjempeglade for at vårt nybrottsarbeid om frivillighet og opplæring i demokratiets mange fasetter nå blir rullet ut i hele landet, sier Inger-Christin Torp.

Hun er styreleder i Østfoldhelsa, og har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap i Østfold om et opplæringsprosjekt, der målet er å forstå hva det betyr å være en god borger for lokalsamfunnet.

– Anerkjennelse

– Vi jobber med frivillighet, og vet at deltakelse i frivillig arbeid er et gode for folkehelsa. Når barn og ungdom forstår verdien av å delta aktivt i et fellesskap, så blir de lettere integrert i lokalsamfunnet. Her i Østfold har vi jobbet med dette prosjektet i to-tre år. Og det er et program som ikke er statisk. Det må fornyes hele tida, og er på en måte en utvidelse av skolens samfunnsfag. Når vår modell fra Østfold nå skal brukes over hele landet, ser vi det som en anerkjennelse av kvaliteten i dette arbeidet, sier Inger-Christin Torp.

9.000 elever

Irene Bergsland er en av prosjektlederne for Ungt Entreprenørskap (UE) i Østfold. Hun forteller at utgangspunktet for det aktuelle opplæringsprosjektet var en henvendelse fra Folkehelsa i Østfold fylkeskommune.

– De ønsket å integrere «frivillighet» inn i våre program. Nasjonalprogrammet vårt var moden for revidering, og da passet det bra å få inn noen nye perspektiver. Dette har vært vellykket. I Østfold er det 1.500 elever som hvert år gjennomfører programmet. Når det nå utvides til hele landet, regner vi med at 9.000 elever på fjerde- og femtetrinn kommer til å delta, sier Irene Bergsland.

I prosjektet settes det ikke opp konkrete mål om hva som skal oppnås. Formålet er at barn kan lære andre ting enn den tradisjonelle undervisningen i skolen.

– Det er også en arena hvor det går an å lykkes i å oppleve mestring og dermed bidra til å forebygge psykiske helseproblemer, sier Torp.

– Oppdagelsesferd

Et av UE-programmene heter Vårt Lokalsamfunn.

– Vi kaller det en oppdagelsesferd i samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø.

Programmet tar elever på fjerde- og femtetrinn med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet, hvor de bevisstgjøres på betydningen av lokalt arbeids- og næringsliv for innbyggernes velferd og trivsel. Elevene læres også opp i enkeltindividets ansvar og muligheter, slik at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle. Hele programmet er basert på elevaktivitet, diskusjon og refleksjon, forteller Bergsland.

– Er dette et tilbud som også har til hensikt å integrere innvandrere i det norske samfunnet?

– Absolutt. Integrering er helt nødvendig for å kunne lykkes i samfunnet. Men prosjektet er ikke forbeholdt innvandrere. Det er nødvendig at både norske elever og barn som opprinnelig kommer fra andre land er sammen. Først da kan vi snakke om reell integrering, sier Inger-Christin Torp.