Kritisk Ex-ordfører til Ap-utspill

Kampen rundt "gullkalven" på Råbekken fortsetter. Aps leder Siri Martinsen åpner nå opp for å selge kommunaleide Fredrikstad Energi.

-Vi har tre alternativer: Beholde selskapet som i dag, selge det - eller fusjonere med andre aktører, uttalte Martinsen fra Bystyrets talerstol torsdag.

Kan selge -men ikke til private

Det var da Bystyret skulle ta stilling til den mye omtalte invitasjonen fra minoritetseier Hafslund - som  eier 49 prosent av FEAS - om å føre samtaler om strukturelle endringer og framtidig eierskap Martinsen lanserte salg som ett aktuelt alternativ. 
-Denne saken har etterlatt seg et inntrykk i mediene at FEAS skal selges. Men vi har ikke satt i gang noe salg. Absolutt ikke, presiserte Martinsen som likevel hevdet at salg kan være et aktuelt alternativ når eierskap- og struktursaken kommer til behandling.
Atle Ottesen, lederen for Aps bystyregruppe, serverte imidlertid et annet standpunkt fra samme talerstol:
-Vi i Arbeiderpartiet kommer IKKE til å selge arvesølvet. Og det er heller ikke det vi sier i vår innstilling, fastslo sjefen for de 26 Ap-representantene.
I en påfølgende pause hevdet Ottesen og Martinsen overfor Demokraten at det ikke finnes noen uenighet verken mellom de to eller innad i partiet om FEAS:
-Det KAN bli aktuelt å selge. Men ikke til private selskaper. Det er det vi mener å si, poengterte Ottesen.  

Ramsalt kritikk fra Andersen (Frp)

Flere politikere fra en lang rekke partier beskyldte imidlertid Ap for allerede å ha satt i gang en salgsprosess ved å si ja til "proffene" i Hafslund om å samtale om det framtidige eierskapet. Tidligere ordfører Eva Kristin Andersen (Frp) sa det slik:
-Hva er det som haster? Hvorfor skal vi engasjere en aksjemegler hvis det ikke er snakk om salg? Sannheten om Hafslund er at de har sittet rolig i stolen i mange år og ventet på at de skal få kjøpe. Vi må vel først finne ut hva som er mest gunstig for Fredrikstad kommune? Selv om det er Frp som sier dette så håper jeg dere ser at vi er opptatt av hva som er best for Fredrikstads innbyggere, understreket Andersen.
Partifellen Bjørnar Laabak la til:
-Hva er det som skjer på Råbekken? I juni måtte vi oppkapitalisere FEAS (med 41 mill. journ. anm). Nå leser vi at selskapet vil kjøpe energiselskapet på Oppdal for 180 millioner kroner, det vil si at hver innbyggere for 3000 kroner hver? Dette er ikke til å bli klok av.  Nei - det sikreste nå er å få en oversikt over verdiene - ikke å sette i gang et hastig salg selv om jeg er 100 prosent sikker på at vi allerede har gått inn i en salgsprosess, uttalte Laabak.
Camilla Eidsvold (SV) var dog den eneste politikeren i Bystyret som slo til orde for at Fredrikstad Energi må forbi offentlig eiet for all framtid:
-På vegne av de nesten 82.000 innbyggerne vil jeg si at energiselskapet skal tilhøre oss alle. Vi ønsker IKKE at aksjene i selskapet skal havne på private hender. Energi og vann er grunnleggende elementer i et samfunn som vi alle må ha en allemannsrett til. Ikke på noe tidspunkt ønsker SV dette privatisert, understreket SV-gruppelederen bestemt.
Utover i 2019 vil det bli klart hva FEAS og Hafslund vil konkludere med i sine samtaler.