Kolliderer du uten belte i bussen, kan konsekvensene bli svært alvorlige

Det er heldigvis få bussulykker, men hvis du sitter usikret og det skjer en ulykke kan det få store konsekvenser. Liv kunne vært reddet om alle som har mulighet, brukte belte i buss. Derfor starter Statens vegvesen i morgen, torsdag den 15. mars, med kontroll av belte i buss over hele landet.

- Å bruke belte i buss er helt klart en livredder, både for din egen del, men også for dine medpassasjerer. Flere av de som har mistet livet i bussulykker de siste årene, kunne overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen i en pressemelding.

Ni mennesker ble drept i bussulykker i tidsrommet 2014 til 2016. Flere av de omkomne kunne reddet livet om beltet var på. De mest alvorlige bussulykkene vi har hatt i Norge har vært i busser der det har vært belter, men hvor de dessverre ikke var i bruk.

Om du ikke bruker belte i buss, kan du i tillegg risikere å få en bot på 1500 kroner.

Stadig flere husker beltet

Under fjorårets kontroller kontrollerte Statens vegvesen 1087 busser med totalt 18 782 passasjerer. 705 passasjerer satt usikret. Andelen som bruker belte i buss og som er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss, øker. Flere har i tillegg forstått at ikke å bruke belte utgjør er sikkerhetsrisiko.

- Dette er en positiv utvikling, men vi har fortsatt en veg å gå. Folk er flinke til å bruke belte i bil og vi ønsker at de skal ta med seg den gode vanen når de kjører buss. Mer informasjon, kontroller og muligheten for gebyr bidrar til å øke beltebruken, sier Kongsrud.

Bussene bør ikke være en «frisone» for beltebruk. Hvis det er belte i bussen – bruk det!

Dette er Statens vegvesen sin klare oppfordring.

NHO Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er samarbeidspartnere til kampanjen.