Klemmer til for miljøet

Mills’ fabrikk i Fredrikstad er første Østfold-bedrift ut til å bli med på miljø- og helsetiltaket «Hjem-jobb-hjem».

Prosjektet «Hjem-jobb-hjem» er et initiativ fra aktørene i Bypakke Nedre Glomma (Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet) for å redusere personbiltrafikken i byområdene gjennom å tilrettelegge for at flere velger å gå, sykle eller reise med kollektivtransport til og fra jobb.

– Bra for både miljø og helse

Inspirasjonen er hentet fra et lignende konsept i Rogaland fylkeskommune, og første bedrift ut i Østfold er Mills.

– For oss var dette helt naturlig å bli med på. Prosjektet passer rett inn i det vi jobber med for å være en ansvarlig arbeidsgiver, som både vil bidrar til å ta vare på helsen til våre ansatte og på miljøet rundt oss, sier fabrikksjef Eirin Skovly til Østfold fylkeskommunes nettsider.

Ifølge fylkeskomunen vil «Hjem-jobb-hjem» også representere et attraktivt alternativ når bomringene rundt Fredrikstad og Sarpsborg står klare, fordi mange pendler mellom de to byene. Bedriftene som er med i prosjektet tilbys blant annet et personlig reisekort for buss til 199 kroner per måned.

– Vi skal ha et mål om redusere bilbruken blant de ansatte til og fra jobb, og bilbruken i arbeidstiden. Når de ansatte i tillegg kan spare 500 kroner i måneden på busskort, er dette et godt incitament, fortsetter Skovly.

Vil ikke bilen til livs

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) var tilstede ved Mills-fabrikken i Fredrikstad, for å signere avtalen på vegne av fylket.

– Det handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan, og å kjøre bil de dagene du må, understreker Haabeth, som også leder styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma-.

Han takker Mills for å gå foran og vise vei for andre bedrifter i regionen, og påpeker at skal man få ned bilbruken eller bedre folkehelsen, er det noe man må jobbe for i felleskap.

– Dette er veldig positivt. Bedriftene er nøkkelen her, siden det er de arbeidsreisende vi henvender oss til. At Mills nå tar ansvar og melder seg som førstemann, er gledelig. Vi skal jobbe for å få med flere bedrifter, og da vil erfaringene herfra være av stor betydning, sier Haabeth.