Kjøp en barneskole!

Den historiske eiendommen på Hauge er nå til salgs.

Med en prisantydning på 4 millioner kroner annonseres nå gamle Hauge skole på Rolvsøy.

Den gamle skolebygningen har et bruttoareal på rett over 1000 kvadratmeter og et tomteareal på nesten 2,8 mål.

I salgsoppgaven viser megler til at det i henhold til byggesaksmappen i Fredrikstad kommune – er eiendommen registrert med en leilighet i deler av 2. etasje og en leilighet i deler av 3. etasje. Resten er registrert som kontor, lager og lignende.

Byggeår er 1920 og det oppgis at det må i hovedsak påregnes full rehabilitering og oppussing av eiendommen. Deler av eiendommen i 1. etasje er leid ut til et arkiv, hvor leiesummen er 4.500 per måned.

Skoler med «H»

Ifølge Fredrikstad Byleksikon ble den første skolen bygget i 1893 og var i bruk frem til 1920, da en ny skole sto ferdig. Denne ble benyttet frem til 1969. Begge de to første skoler lå øst for jernbanelinjen. Den eldste ble gjort om til kommunalt pleiehjem, senere ungdomsklubb, men ble revet i 1985. Den andre ble solgt til et privat firma.

«Nye» Hauge skole er barneskolen som ble tatt i bruk i 1969, påbygget i 1980. Skolen ligger ved Råkollveien, like nord for Haugeåsen ungdomsskole. Den eksisterende skole er den tredje med navnet H.