Kirkens SOS på Greåker er åpen for din samtale – hele døgnet!

- Påsken er en tid med stor pågang på både telefon og SOS-meldinger. Mange er mer ensomme, og ensomme for en lengre periode, enn for eksempel i julen. Det henger sammen med at mange reiser bort i hele påsken, derfor blir kontrasten for de som er mye alene ekstra stor. Det sier daglig leder i Kirkens SOS i Borg, Inger Stølan Hymer.

Det er 16 frivillige medarbeidere som bemanner krisetjenesten på Greåker denne påsken.

- De fleste som ringer oss har flere og sammensatte utfordringer. Mange sliter med psykiske problemer, ensomhet og relasjonelle vansker. I løpet av 2017 handlet 973 av samtalene om selvmord. Noen av de som ringer ser selvmord som et alternativ til å orke å fortsette livet og noen ser det som det eneste alternativet. For dem som ringer når det er det eneste alternativet, har vi gode rutiner på dette og god opplæring av våre frivillige medarbeidere. Det viktigste er å være til stede for den som ringer og orke å høre på de tunge tankene, forklarer Hymer.

- Det er en årsak til at man ringer og det gir i seg selv et håp. Vi fokuserer på følelser, avklarer om det er tanker eller planer, drøfter for og imot med innringer og prøver å inngå en avtale om å ikke skade seg selv - eller bare det å utsette selvmordet enda en dag. Å utsette gir rom for at andre tanker og livet kan få forkjørsrett. Vi iverksetter også tiltak som å kontakte AMK. Da må innringer være villig til å dele informasjon om seg selv, som navn og hvor personen befinner seg.

Flere unge oppsøker krisehjelp

Totalt for alle Kirkens SOS sentere i Norge ble det tatt imot 221 025 henvendelser i fjor forteller daglig leder i Kirkens SOS i Borg, Inger Stølan Hymer, til Demokraten.

- Borg besvarte 11 373 telefoner, det er 27 prosent flere enn i 2016. I tillegg besvarte vi 512 SOS-meldinger via Internett, en økning på 32 prosent fra året før. Dessverre er svarprosenten kun 64 prosent, noe som betyr at vi kun greier å besvare to av tre henvendelser som kommer per telefon. Vi ser også at av de som kontakter oss er det flere unge mennesker. Dette er en anonym tjeneste, så vi vet ikke hvor folk ringer fra. Det vi vet er at statistisk sett har Østfold dessverre store utfordringer med hensyn til medikamentbruk, barn som trenger barnevernstjenester og utfordrende levestandard.

Hymers råd til familie og venner; - Ta deg tid til å lytte

Her er Inger Stølan Hymer sine innspill til familie og venner som vet at de har en enslig i sin familie eller omgangskrets;

- Hvis man ikke har tid til å besøke den som du vet sitter alene, så kanskje man har tid til en telefonsamtale. Man bør ikke komme med gode råd som å komme seg ut i det gode været eller å ta seg sammen. Man bør orke å høre på historien som du har hørt hundre ganger før. Ta deg tid til å lytte. Vær tålmodig og snakk lite selv. Vis at du lytter og ønsker å forstå. Gi anerkjennelse og støtte. Gi heller innspill enn råd. Let etter lyspunkter. Ros den andre for å fortelle hvordan vedkommende har det. Tål stillhet. Hold på hemmeligheter.

Hymers råd til enslige; - Gå til et sted der du vet det er mennesker

- Er det noen du kan ta kontakt med, en som du kanskje ikke har pratet med på lenge? Er det noe som foregår der du bor? Er det en hyggelig serie på tv som du kunne like? er innspill Inger Hymer gjerne deler med seg, og fortsetter: - Kan du invitere noen på kaffe? Er det en god bok du kunne lese? Kanskje gå på café? ta med en avis hvis du syns det vanskelig å sitte alene. Gå til skihytta og kjøp en vaffel? Gå til et sted der du vet det er mennesker. Hvis du ikke kjenner noen kan det være fint å se andre mennesker likevel. Det kan hende at det er andre som er ensomme som ville sette stor pris på at akkurat du tok kontakt.