Kirken «ut av skapet»

- Vi har vært en godt bevart hemmelighet. Det blir det nå en endring på. Det slår kirkeverge, Gisle Kavli fast. 15.november åpner Kirkens Hus i nye, oppgraderte lokaler over tre etasjer i Nygaardsgaten 28.

Kirkens Hus blir en ny giv for kirken i Fredrikstad. Fra å leve et liv bortgjemt og anonymt i tredje etasje i OBOS sine tidligere lokaler, gir det som nå heter Kirkens Hus, en mengde nye muligheter. Huset har allerede blitt frisket opp med nye farger utvendig og ser virkelig tiltalende ut vis a vis Quality Hotell.  

- Stikkordene er synlighet og tilgjengelighet, påpeker rådgiver Jo Edvardsen.

I kirkevergens orientering til ansatte i Fredrikstad kirkelige fellesråd og menighetsråd slås det fast at «nå kommer vi ut av skapet og viser oss fram!»

- Det er sånn vi ser på det, medgir Gisle Kavli med et smil.

Føler byens puls

- Mens vi tidligere var vanskelig å finne fram til får vi nå en eksponering ut mot gatene der folk er. Vi blir synlige og får en følelse av å ta pulsen på byen på en helt annen måte, påpeker kirkevergen.

Muligheten dukket opp da OBOS flyttet til bryggepromenaden i sommer.

- Vi hadde en leiekontrakt til november 2018. Da vi fikk samme kvadratmeterpris i en ny avtale med Fredriksborg så vi en flott mulighet til å eksponere oss på en helt annen måte.

Kirketorg mot gata

Økt synlighet blir ikke minst anskueliggjort ved Kirketorget ut mot Nygaardsgaten.

- Det kan bli et miljøsted der vi møter folk. Her kan vi markedsføre det som skjer i alle kirkene for strømmen av mennesker som passerer i gata, påpeker kirkevergen. Her kan alle stikke innom enten de har et ærend eller ei, ta en kopp kaffe og slå av en prat, det er plass til julekrybbe og påskelandskap, man kan åpne for morgenbønn eller middagsbønn og en prest eller diakon kan treffes i et samtalerom.

- Mulighetene er mange. Vi får bo oss inn først og så får vi se etter hvert. Vi håper det kan bli et publikumsvennlig miljøsted der vi bygger folkekirken, møter innbyggerne, kirkens mange frivillige og et sted der man kan «myldre». Her ligger den virkelig store gevinsten.

Utvikler samarbeidet

- Det viktigste vil fortsatt være kirkens tilstedeværelse ute i sognet. Samarbeidet med de lokale menigheter vil kunne bli enda bedre og utvikles ytterligere på tvers av menighetene, tror Jo Edvardsen. 

At de ansatte i administrasjonen får mer plass og rom på sin arbeidsplass er også et viktig moment. 

- Kirkens Hus blir et hyggelig sted for alle, avslutter kirkeverge Gisle Kavli.
Den formelle åpningsmarkering av bygget skjer torsdag 15.november.