OPTIMISTISK: Hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen er glad for at den langvarige prosessen rundt gjeldssituasjonen i Norske Skog går mot slutten, og at arbeidsplassene ved Saugbrugs ser ut til å være trygge i uoverskuelig framtid. Nå håper han på nye norske eiere av fabrikken.

Julefreden har senket seg over Saugbrugs

Fabrikkledelsen i Halden ser fram til å ha full konsentrasjon på utvikling av driften etter mange måneders usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i morselskapet. – Dette gir oss mer ro, sier administrerende direktør Kjell Arve Kure.

– Det har vært slitsomt. Hele tida har vi fått høre at driften går bra, men alle lurer jo likevel. Akkurat driften har jeg ikke vært så bekymret for, men man blir jo usikker på hvor man havner til slutt, sier hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ved Norske Skog Saugbrugs.

– Ikke overrasket

Tirsdag kom nyheten om at morselskapet, Norske Skogindustrier ASA, kaster inn håndkleet og slår seg konkurs. Prosessen har vært lang for det gjeldstyngede selskapet, men måneders forhandlinger mellom styret, kreditorer og aksjonærer førte ikke fram.

– Jeg sitter i styret og har visst det hele tida. Men jeg tror ikke det var noen som ble overrasket, med den gjeldsbyrden Norske Skog har hatt. Jeg mener det var helt riktig av styret å prøve i det lengste å finne en løsning, sier Kristiansen.

Konsernledelsen har forsikret at konkursen i minst mulig grad skal påvirke driften av selskapets sju papirfabrikker, to av dem her i Norge. Administrerende direktør ved Norske Skog Saugbrugs var heller aldri bekymret for at dette skulle være slutten.

– Vi er nok ikke blitt så påvirket av denne prosessen som omverdenen vil tro, vi har vært mest opptatt av å drive fabrikken. Men det er klart at løsningen som nå ligger på bordet gir oss mer ro. Så får vi se hvordan den endelige løsningen blir, men vi tror det skal bli bra. Det viktige nå er at vi har kommet et steg videre, fastslår Kure.

«Gammel moro»

Selv om driften ved bruket i Halden ikke har vært direkte truet, innrømmer direktøren at det har vært krevende til tider, spesielt å få utenforstående til å forstå den komplekse situasjonen Norske Skog har stått oppe i.

– Her på Saugbrugs er vi i en markedsmessig sterk situasjon og kjører full kapasitet, så vi konsentrerer oss veldig mye om det. Men det er klart, vi har vært nødt til å bruke mye ressurser på å forklare situasjonen for våre samarbeidspartnere.

– Alle fabrikkselskapene i Norske Skog tjener penger, men problemet er at vi ikke har klart å betale gjelden vår og rentene på den. Da har man havnet i den situasjonen vi er i nå, og det er resultatet av investeringer og oppkjøp tidlig på 2000-tallet, sier Kure.

Spent på nye eiere

Han har vært opptatt av hele tida å holde de ansatte orientert om utviklingen i saken.

– To ganger i året har jeg avdelingspresentasjoner for de ulike skiftene på bruket, og da er denne situasjonen noe jeg har vært nødt til å forklare.

– Alle har vært litt spente, det er feil å ikke si det. Samtidig har det vært en forståelse fra de ansatte for at Saugbrugs skal kjøre videre og fortsette å satse, utdyper direktøren.

Les også: Norske Skogs gjeld: 9.244.443.378 kroner

Det nye morselskapet i Norske Skog-konsernet blir Norske Skog AS, og etter hvert vil det komme på plass nye eiere. Nå er den spente situasjonen snudd til positive forventninger.

– Det er viktig for oss å få nye eiere som ønsker å utvikle fabrikken videre. Det er nok det vi er mest opptatt av. Vi har prosjekter som vi ønsker å gjennomføre for å gjøre driften mer effektiv. Vi satser også mye inn mot nye fiber- og energiprodukter, og da er dette viktig for å kunne komme videre med disse satsingene også, sier Kure.

– Befriende

Hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen er også spent på framtida, og samtidig lettet over at den anspente situasjonen i konsernet som helhet får avløsning.

– Det er befriende, og nå blir det mer rolig også. Jeg tror vi har hatt møter nesten hver dag siden juni, nå får vi jobbet med andre ting igjen i stedet for å gå i møter hele tida. Det skal bli deilig.

Han mener det har stor samfunnsmessig betydning at det fortsatt blir drift ved Saugbrugs.

– Vi er jo en av de største lærlingbedriftene i fylket. I fjor var det 1.400 lærlinger i Østfold som ikke fikk plass noe sted, og du kunne nesten fjernet hele faget vi holder på med her om det ikke ble videre drift på Saugbrugs. Skoleverket satser på den nye lærlingreformen, men uten store industribedrifter som oss hadde ikke den satsingen spilt noen rolle. Da hadde man ikke hatt noe sted å sende lærlingene, fastslår Kristiansen.

Håper på Aker

Nå ser han lyst på framtida for bedriften, og håper selskapet ikke blir solgt ut av landet.

– Det er viktig at det kommer inn en norsk eier, og det har med rammevilkårene for industrien å gjøre. Det er mye enklere å forandre rammevilkårene med store norske eiere enn et pengeselskap fra England eller USA. Røkke har jo ikke flagget ut noen bedrifter som jeg vet om.

– Det spekuleres jo i alt annet, men finske eller svenske oppkjøp har jeg ingen tro på at går gjennom. Da er det Aker og Oceanwood man står igjen med, og det er jeg glad for.

– Roligere julefeiring

Som tillitsvalgt har det vært viktig for Kristiansen å ivareta de ansattes interesser gjennom hele prosessen fram mot konkursen, og nå føler han seg trygg på å ha lykkes i den jobben.

– Alle arbeidsplasser her er trygge, med de vilkårene vi har. Det er det som er viktig, at man fortsatt har en arbeidsplass og de samme lønns- og arbeidsvilkårene vi har hatt. Det blir ingen forandring på pensjon eller annet. Det er det folk egentlig er opptatt av, og det har vi vært tydelige på hele veien.

– Jeg vil tro det blir en litt roligere julefeiring med en visshet om at det går like bra neste år.

FAKTA: Konkursen i Norske Skog

* Norske Skog-konsernet har vært svært gjeldstynget som følge av store investeringer og oppkjøp på tidlig 2000-tall, og de siste månedene har det blitt jobbet hardt fra selskapets styre opp mot kreditorer og aksjonærer for å redde selskapet fra konkurs.
* Forhandlingene førte ikke fram, på tross av mange utsettelser, og tirsdag 19. desember offentliggjorde Norske Skog at de begjærer konkursbehandling i skifteretten.
* Samtidig opplyser selskapet at driften av de sju papirfabrikkene deres – to av dem i Norge, henholdsvis i Halden og Skogn – fortsetter som normalt.
* Hedgefondet Oceanwood har tidligere lagt inn bud på selskapets papirfabrikker sammen med Aker, og Norske Skog har satt i gang en prosess for salg av fabrikkene.
* Budprosessen i er fortsatt i startfasen, og det jobbes for å få en avklaring på hvem som tar over eierskapet av Norske Skogs fabrikker innen utgangen av februar.
Kilde: NTB/Finansavisen