Ja til dypere innseiling

Som kjent har Borg Havn - Sarpsborg og Fredrikstads havneselskap - i årevis argumentert for å sprenge bort undersjøiske terskler i Løperen slik at skip med dybder helt ned til 12 meter mot dagens åtte kan ta seg inn til Ørakaia.

Det omfattende sprengnings- og mudringsprosjektet til flere hundre millioner kroner har imidlertid aldri fått noen forankring - bokstavelig talt - hos de sentrale myndighetene. Senest for to år siden gikk daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) inn for å utsette saken påny.

-Trygghet

Varaordfører Kari Agerup (Ap) var blant politikerne som argumenterte sterkest for å få prosjektet igangsatt da Bystyret torsdag skulle avlevere en høringsuttalelse til Kystverkets søknad til Miljødirektoratet. Agerup fikk også et stort flertall av bystyrepolitikerne med seg på en spissing av høringsuttalelsen i håp om å få fortgang fra sentralt hold.

-Dette er en villet, etterlengtet sak som vi har kjempet for i mange år. Den både trygger og sikrer innseilinga til byen vår for framtida, poengterte varaordføreren blant annet.

Hans Ek, Sps gruppeleder føyet til:

-Jeg er så glad for at verden går framover med større skip, biler og fly. Vi kan ikke bare glemme denne utviklingen. Vi har et stadig større behov for å gjøre noe med farleden som pr. i dag er farlig, uttalte Ek.

Truls Velgaard, H-gruppelederen fulgte på: - Vi kommer til å støtte Aps forslag; dette er et av de viktigste infratstrukturprosjektene i Fredrikstad på mange år.

-Sprenger fisken

Miljøpartiet De Grønne, KrF og Venstre var adskillig mer reserverte til oppgravingen på Løperen-bunnen:

-I en tid da åregrasstangen har kommet tilbake og torsken gyter påny etter mange års fravær kan vi ikke være med å støtte denne saken. Det skjer faktisk veldig mye positivt med miljøet igjen som en konsekvens av nettopp en strengere miljøpolitikk. Da kan vi ikke si ja til å sprenge fisken, poengterte MDGs Ida Julsen. 

-Framtidas skip blir ikke større - de blir mindre. Da behøver vi heller ikke sprenge- og grave ut 3.3 millioner kubikkmeter masse. Det er dessuten heller ikke dokumentert noe om hvilke store skip som skal komme hit i framtida, hevdet MDGs gruppeleder Henning Aall