Investering i aksjer, eiendom og verdipapirer. Høytrykk, maling, båter og sanering

Her er nye etableringer i distriktet:

BUER & HAUG HOLDING AS

Fiskerveien 29, Selbak

Formål: Investere i aksjer, andre verdipapirer og eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Daglig leder: Joachim Haug

FOTEN CAFE AS

Fotenveien 90, Gressvik

Formål: Investering, tilberedning og salg av mat og drikke (restaurant) samt annet som faller naturlig sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Styrets leder:Trond Reidar Christensen, Røggevegen 51, Hemsedal

FRISØR CHARLOTT MARTINSEN

Storveien 5, Gressvik

Formål: Frisørsalong. Innehaver: Charlott Martinsen, Julius Jacobsens Vei 17, Gressvik

HØYTRYKK COMPAGNIET AS

Hjalmar Bjørges vei 71, Fredrikstad

Formål: Høytrykk og renovering, kjøp og salg av fast eiendom, deltagelse i andre selskaper og hva som herved måtte stå i forbindelse. Daglig leder: Bjørn Egil Hansen

ITER94 ABDALKARIM AWNI ITER

Lisleby allé 102, Fredrikstad

Formål: Miljøterapeut, miljøarbeider, konsulent som jobber hos Alliansen bemanning og rekruttering. Innehaver: Abdalkarim Awni Iter, St. Halvards Gate 25 E, Oslo

KHLI HOLDING AS

Mølleveien 1, Fredrikstad

Formål: Investering i andre selskaper, kjøp, salg og drift av fast eiendom og alt som står i naturlig forbindelse med dette. Daglig leder: Kjell Håvard Liane

LAVENDEL HOLDING AS

Lavendelåsen 21, Gressvik

Formål: Investering i aksjer og fondsandeler. Eie aksjer i datterselskaper, og delta i andre selskaper. Daglig leder: Tore Cato Karlsen

NY-START-MARKED AS

Nyborgveien 19, Kråkerøy

Formål: Rådgivning og konsulentvirksomhet innen gjeldsforhandlinger for private og næringsdrivende, samt import og eksport. Daglig leder: Lars Ketil Laabak

RESTAURANT KØL AS

Verkstedveien 12C, Kråkerøy Formål: Drift av restauranter. Daglig leder: Claes Elon Brink

SEA KING NORWAY AS

Mosseveien 37B, Fredrikstad

Formål: Kjøp, utleie og salg av biler, båter, luftfartøy, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Daglig leder: Rune Karlsen

VIKEN MILJØ AS

Rosenborgveien 11, Fredrikstad

Formål: Riving, gjennvinning, container, sanering, mudring, transport og eiendom. Styrets leder: Erik Havna Ødegård

ENGELSVIKEN HOLDING AS

c/o Lars Erik Engelsviken

Lyngmoveien 22, Saltnes

Formål: Deltakelse i andre selskaper og forvaltning av selskapets kapital gjennom investeringsvirksomhet og utlån og hva som står i forbindelse med dette. Daglig leder: Lars Erik Engelsviken

GALTØS INVEST AS

Skogveien 23, Råde

Formål: Investering i andre selskaper og annet som naturlig faller sammen med dette. Daglig leder: Nina De Flon Fensbekk

PROSJEKT EKSPERTEN AS

Mosseveien 20, Råde

Formål: Maling, vedlikehold og renholdstjenester. Selskapet skal også kunne gjøre kjøp og salg av verdipapirer eller på andre måter gjøre seg interessert i andre foretak, samt kjøp og salg av fast eiendom. Daglig leder: Arjanita Delija