Ingen hjelp fra Borge likevel

- Å finne en løsning for alle parter er det viktigste målet, understreket ordfører Eivind Normann Borge (Frp) om helsefagarbeider Elisabeth Håbus arbeidsforhold Hvaler kommune.

En måned etter sier den samme ordføreren at han ikke har myndighet til å gripe inn i varslersaken. 

Det var 14. desember ordfører Borge - som også er ankeinstansen for varslere i Hvaler kommune - uttalte at han ville gå inn i konflikten som omhandlet den fibromyalgi-syke helsefagarbeideren Elisabeth Håbu.

64-åringen har som omtalt i Demokraten, og senere Fredriksstad Blad, ikke fått anledning til å utføre oppgavene i sin 40-prosentsstilling kun på kveldstid slik fastlegen og NAV hadde bedt om til tross for at Dypedalsåsen sykehjem har et stort kveldsvaktbehov som dekkes av blant annet pensjonister.

"Har ikke myndighet"

I et brev til Elisabeth Håbu skriver ordfører Eivind Normann Borge onsdag 9. januar:

- Nå er det slik at politisk ledelse ikke har delegert myndighet til å gripe inn i slike saker politiske utvalg har heller ikke slik myndighet. Det er administrasjonen i Hvaler kommune gjennom rådmannen som til enhver tid har denne myndigheten. Jeg kan som politisk leder derfor ikke imøtekomme din forespørsel om å gripe inn i dette forholdet, anfører Borge.

Overfor Demokraten gjentar ordføreren at han ikke kan gripe inn i Håbus sak:

- Jeg har ikke myndighet til å gå inn i en personalsak. Det blir helt feil hvis jeg gjør det. Så det kan jeg ikke. 

- Du er ankeinstans for Hvaler kommunes varslingsutvalg. Denne saken er anket fra utvalget - hvordan kan du da si at du ikke kan gripe inn?

- Jeg kan som sagt ikke gå inn i saker som dreier seg om det personalmessige. Dette er rådmannens ansvar.

- Ordføreren har ikke forstått oppgaven

Hans Thorstensen, Elisabeth Håbus hjelper og talsmann, er svært overrasket over brevet fra ordfører Eivind Normann Borge:

-Dette hadde vi ikke trodd. Her har vi vært sikre på at Borge ville stå for sine ord og finne en løsning som passet både for kommunen og Elisabeth slik han offentlig har uttalt. Så viser han istedet til rådmannen som ansvarshavende - det vil si Dag W. Eriksen som har opptrådt på vegne av varslingsutvalget som avviste saken, påpeker Thorstensen.

Har ikke Borge som ankeinstans for varslingsutvalget fylt sin rolle slik han skal?

- Det vil jeg mene bestemt er tilfelle. Han han ikke forstått oppgaven som kommunens øverste ombudsperson. Som enkelt sagt er å ta imot ansatte som har prøvd alle instanser uten å nå fram. Vi har vært hos fagforeningen, HR-sjefen osv. uten å komme i mål, sier Hans Thorstensen til Demokraten.