Hvaler

5 000 dugnadstimer krones med bevaringspris

Hvaler kulturvernforening får Viken fylkeskommunes bevaringspris for 2021. For arbeidet med gamle Brekke skole på Kirkøy.

– Det er spesielt hyggelig at juryen har vektlagt den gamle skolens tilgjengelighet for allmennheten, som kystledhytte, sier Paul Henriksen, leder i Hvaler kulturvernforening.

Dugnadsverdi på 1,5 mill.

Brekke skole var Hvalers første, og en av landets eldste skoler. Med røtter helt tilbake til 1770-tallet, og i bruk fram til 1960-tallet, har bygningen en spesiell historisk verdi for kystkulturen.

Ønske om bevaring av Brekke skole ble lansert allerede for 90 år siden. Det skulle gå noen tiår før arbeidet ble gjenopptatt.

– På en bygningskropp som mange mente burde vært revet, forteller Paul Henriksen, og fortsetter:

– Allerede på 1930-tallet ble Brekke skole overført til Hvaler historielag. En forløper til dagens kulturvernforening her på Hvaler. På 90-tallet ble det gjort noen utbedringer på taket, men det var først i september 2015 dugnadsgjengen tok fatt på det store restaureringsarbeidet.

Høsten 2019 sto Gamle Brekke skole og stabburet ferdig. Et omfattende dugnadsarbeid var over. Paul Henriksen berømmer innsatsen og dugnadsarbeidet ledet av Eivind Børresen.

– Omregner du antallet dugnadstimer til gjeldende timepris for frivillig arbeid, har dette en verdi på over 1,5 millioner kroner, sier Henriksen.

– Det var en svært gledelig og overraskende melding Hvaler kulturvernforening fikk fra Viken fylkeskommune. Hvalers første faste skole fra 1849 fikk bevaringsprisen i skarp konkurranse med en rekke kandidater fra storfylket Viken.

Ca. 6.000 dugnadstimer ble lagt ned i restaureringen av gamle Brekke skole. Nå fremstår kystledhytta som en idyll. På veggen er fargefunn og gamle skriblerier bevart bak pleksiglass.

Historisk kystledhytte

Landlige Brekke skole på Kirkøy er en kystledhytte. Hvaler kulturvernforening har ansvaret for tre kystledhytter ved Skjelsbusundet, og gamle Brekke skole. Paul Henriksen forteller om udelt positive tilbakemeldinger fra leietakere av Hvaler første skole.

– En suksess. Det er veldig hyggelig å lese tilbakemeldingene i gjesteboka, hvor spesielt mange trekker fram hvordan historien er bevart i den gamle skolestua.

En kystledhytte som ligger midt på øya?

Paul Henriksen ler:

– Du tenker det samme jeg gjorde for mange år siden. Ja, mot sør er det to kilometer til Storesand. Snu deg, og det er kun hundre meter ned til Holtekilen. Inspirasjon til at Brekke skole kunne bli en kystledhytte fikk jeg fra Veierland skole på Nøtterøy. Etter å ha sett denne tenkte jeg det bare var å sette i gang. Som sagt, så gjort.

50 000 kroner

Viken fylkeskommunes bevaringspris for 2021 tildeles Hvaler kulturvernforening på fylkestingets møte i slutten av oktober. Foreningen får diplom, og 50 000 kroner til videre kulturhistoriske arbeider.

En enstemmig jury la vekt på følgende tre forhold rundt bevaringen av gamle Brekke skole på Kirkøy, forteller Henriksen:

– Faglig høyt nivå på restaureringsarbeidet. Stor frivillig innsats og tilgjengeliggjøring for allmennheten gjennom bruk av huset som kystledhytte.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: