Hvaler

Hvaler-ordfører Mona Vauger: – Johnny Arntzen beviste at det nytter å kjempe for bevaring av kystmiljøet!

Lørdag ble Johnny Arntzen fra Fredrikstad og Hvaler funnet omkommet i svensk farvann. – En bauta har gått bort, sier styreleder i Heias venner, Sten Helberg.

Arntzen ble meldt savnet torsdag i forrige uke, og en stor leteaksjon ble satt i gang. Han dro med båt fra Herføl onsdag, med kurs mot svenskekysten, og ble sist observert i Sverige. Trolig i retning Skagen. Søket ble gjennomført i samarbeid med svensk og dansk redningstjeneste. Lørdag ble Arntzen funnet omkommet på Norra Väderöarna på vestkysten av Sverige, sør for Strömstad.

Det er nok ikke alle som har vært klar over den enormt store innsatsen Johnny Arntzen har lagt ned.

—  Ole Haabeth, styremedlem Torbjørnskjærs venner

Ildsjel for kystmiljøet

Johnny Arntzen var en ildsjel som engasjerte seg i mange prosjekter i kystlandskapet. For 22 år siden fikk han etter en årelang innsats avduket bysten av Henry A. Larsen på Skjærhalden. Førstereisgutten fra Hvaler og innsatsen i Canadas arktiske strøk var betydningsfull, og han har fått en rekke medaljer og utmerkelser. Det fortjente også heder på Hvaler, mente Arntzen.

– Det er underlig, ja meget underlig, at mannen ikke engang er nevnt i bygdebøkene på Hvaler. Men nå skal han minnes med både byste og egen gate på Herføl, sa Arntzen den gangen.

I senere år engasjerte Johnny Arntzen seg mye for arbeidet med kystmiljøet og kulturlandskapet i Fredrikstad og på Hvaler. Bevaring av Akerøya, Heia og Torbjørnskjær fyr var blant hjertesakene. I 2017 etablerte Johnny Arntzen foreningen Torbjørnskjær Venner, med håp om at frivillighet kan redde fyret.

– Torbjørnskjær er mitt siste stunt, sa ildsjelen til Dagsavisen Demokraten for to år siden.

– Var aldri var redd for å heve røsten

– Det kom som et sjokk og virker helt uvirkelig at Johnny Arntzen har gått bort, sier Hvaler-ordfører Mona Vauger.

– Jeg sender mine varmeste tanker til de nærmeste.

Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap).

Ordfører Vauger har nylig hatt e-postkommunikasjon med Arntzen.

– Det blir for mye å nevne alle sakene som han har engasjert seg i. Han har bidratt enormt mye, med en sterk drivkraft. For ikke å glemme at han aldri var redd for å heve røsten. Noe vi politikere her ute på Hvaler faktisk har trengt.

– God tilgang langs kysten for allmennheten var også noe Johnny Arntzen var spesielt opptatt av. Der var vi virkelig på bølgelengde. Allmennhetens tilgang var faktisk saken som gjorde at jeg i sin tid engasjerte meg i lokalpolitikken.

Innsatsen til Johnny Arntzen må bli husket for ettertiden, mener Hvaler-ordfører Mona Vauger.

– En minnestein på Akerøya, Heia eller Torbjørnskjær? En bok som samler alt han har fått gjennomført? Det er viktig at vi får overført denne kunnskapen til nye generasjoner. Og ikke minst – at det nytter å kjempe for bevaring av kystmiljøet.

Kystsheriffen Johnny

Tidligere fylkesordfører i Østfold og ordfører i Fredrikstad og Kråkerøy, Ole Haabeth, forteller at det blir et stort tomrom å fylle etter Johnny Arntzens bortgang.

– Vi var tre styremedlemmer i foreningen Torbjørnskjærs venner, hvor Johnny Arntzen var leder. Det er et stort savn at han nå er borte, sier Haabeth.

Han tror få, om noen, har hatt et like stort engasjement som Johnny Arntzen rundt sine fanesaker.

– Tidligere kalte Johnny seg kystsheriff, og det med rette. En ildsjel som levde og åndet for bevaring av kystkulturen, miljøet rundt og nedbygging i strandsonen. Blant mye annet. Sist nå hvor venneforeningen med Johnny Arntzen i spissen fikk tegneren Egil Torin Næsheim til å male havfruen på veggen på Torbjørnskjær fyr.

Ole Haabeth, styremedlem Torbjørnskjærs venner. Arkivfoto:

Ole Haabeth definerer Johnny Arntzen som ildsjel med stor «I». Selv om han til tider har vært hyppig profilert i lokalavisene, har nok ikke bredden i befolkningen alltid forstått det store engasjementet, mener han.

– Det er nok ikke alle som har vært klar over den enormt store innsatsen Johnny Arntzen har lagt ned.

– En bauta har gått bort

Rett før jul kom Heias venner ut med heftet om den forblåste Holmen ytterst i Hvalers skjærgård. Bevaring av den gamle redningshytta fra 1941 var også et arbeid Johnny Arntzen engasjerte seg i.

Styreleder i venneforeningen, Sten Helberg, sier meldingen om Arntzens bortgang er utrolig trist.

– En bauta har gått bort. Han var grunnlegger av foreningen Heias venner. Vi skal gjøre vårt beste for å bevare arbeidet Johnny Arntzen startet.

Sten Helberg, prosjektleder i Miljøstiftelsen Elv og Hav, i fugletårnet ved Øra naturreservat.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: