Hvaler

Eivind føler aldri at han har hatt kniven på strupen

Eivind Norman Borge (71) meldte seg ut av Fremskrittspartiet og er bekymret for klimautfordringene, men kobler politisk støy ut med selvlært kunsthåndverk.

Den tidligere Hvaler-ordføreren synes det som skjer i enkelte av øykommunens partier rett og slett er ille:

– Kniving og krangling som man ser hos noen partier resulterer kun i en ting, svekket tillit til oss som politikere. Målet må jo være at vi skal samle oss best mulig om å skape et godt lokalsamfunn.

Uheldig og hårreisende

Som uavhengig representant i Hvaler formannskap beskriver tidligere Frp-politiker Eivind Borge ordførerårene som krevende, lærerike og gode.

– Tilbakemeldingene har utelukkende vært gode. Ikke minst møte med alle Hvaler-innbyggerne, det har kan hende vært det beste med hele ordførervervet, mener han, og har som medlem av arbeidsgiverutvalget følgende kommentar til konflikten rundt rådmannstilingen:

– Jeg forsvarer kritisk journalistikk, men vi må ikke glemme at det er mennesker vi har med å gjøre. Igjen, det er uheldig og hårreisende det som har kommet fram, noe som ikke bygger tillit. Samtidig vil en utelukkende negativ retning skape en fastlåst situasjon. Jeg er ikke konfliktsky, og er kjent for direkte tale, men noen ganger må ting få tid til å bli behandlet internt i kommunen. Mitt mantra har alltid vært å informere og motivere før oppgavene skal gjøres. Det har fungert.

Eivind Norman Borge kommer fra Møklegård i Onsøy og flyttet til Hvaler for 27 år siden. Målet var å leve et stille og rolig liv på Asmaløya.

– Hehe, slik ble det jo ikke, gliser han, som tidligere var aktivt foreningsmedlem i jeger- og fiskeforeningen og jaktutvalget. Før det «ballet seg på», som han selv uttrykker det.

(Saken fortsetter under bildet)

– De fleste har ikke lyst til å havne på endestasjonen sykehjemmet. Derfor blir velferdsteknologi viktigere og viktigere, mener Eivind Borge.

Hvaler-skolen sikret

Etter mange år i Fremskrittspartiet skyldes valget om å melde seg ut av partiet det han opplever som handlingslammelse sentralt, sier Borge.

– Jeg ønsket hjelp til å løfte fram et konsept innen fornybar energiproduksjon. Utviklet av en gründer fra Fredrikstad, nå bosatt i Sveits. Vi ønsket å ha med «AS Norge», derfor ba jeg en partikollega om å fremme et dokument og forslag for Stortinget. «Ja», ble det sagt. Men det varte og rakk, ingenting skjedde. Da ble jeg irritert. Resultatet ble et brev til gruppa og utmeldelse fra et parti som har «Fremskritt» i navnet, men representanter som går baklengs inn i framtiden.

Du sparker ikke folk ut fra jobbene sine over natta fordi budsjettet skal endres – slik fungerer det ikke.

—  Tidligere Hvaler-ordfører, Eivind Norman Borge

Bør Hvaler bli en del av Fredrikstad kommune?

– Hvis jeg hadde sett de store fordelene hadde jeg nok gått inn for det, men det ser jeg ikke. Når småkommuner blir en del av store kommuner, slår et overordna regelverk inn. Fredrikstad blir midtpunktet, og jeg tror ikke det kommer til å skje mye her ute på øyene. Blir det en tvangssammenslåing, har vi nå i alle fall utviklet skolestrukturen og ikke minst bygd ut sykehjemmet her på Hvaler. Dermed er skolen sikret. Nå er det verdt å legge til at det selvfølgelig ikke kun er et taktisk grep, men et tiltak som over en tiårsperiode har medført 50–60 millioner i lavere kostnader på driftsbudsjettet.

(Saken fortsetter under bildet)

– Med denne investeringen har Hvaler kommune sikret grunnlaget for effektiv og fremtidsrettet bruk av informasjonsteknologi, sa Eivind Norman Borge i 2010, før fiberkabelen fra Kråkerøy til Skjærhalden ble koblet til.  Her sammen med daværende 
rådmann Torleif Gjellebæk.

«Kongen av eiendomsskatt»

Utenfor øykommunens grenser blir, kan hende, den tidligere Frp-politikeren mest husket etter Dagbladets tittel: «Kongen av eiendomsskatt». I artikkelen fra 2019 tronet Hvaler på toppen av lista over kommuner som krever inn eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom.

– Den overskriften irriterte meg til de grader. Jeg har aldri vært med på å innføre eiendomsskatt på Hvaler, men når man innfører en inntekt og samtidig øker kostnadene, kan ikke denne fjernes umiddelbart. Du sparker ikke folk ut fra jobbene sine over natta fordi budsjettet skal endres – slik fungerer det ikke. Når det er sagt har aldri eiendomsskatten vært høyere enn nå på Hvaler. Som jeg sa til journalisten den gangen, innbyggerne i Fredrikstad betaler mer i avgifter til kommunen enn bosatte her på Hvaler – men det kom ikke fram i artikkelen.

(Saken fortsetter under bildet)

– Knivmakingen er egenvelferd, mener Eivind Norman Borge, som gjerne inviterer Dagsavisen Demokratens journalist inn i verkstedet.

Knivmaker i «furtebua»

Dagsavisen Demokraten treffer Borge i det han kaller «furtebua». Drømmen om å ta fatt på hobbyen som knivmaker har han hatt lenge. Etter at ordførerkjedet ble løftet av, fikk han endelig tid. Med hyllene fulle av emner fra ulike tresorter som morell, kirsebær, plomme, eple og flammebjørk skal nye knivskaft formes.

– Jeg startet nesten umiddelbart etter at jeg gikk av som ordfører – og er en selvlært knivmaker. Det er mye fint å finne på Youtube, gliser den tidligere murermesteren.

Borges ferskeste hobby er knivmaking. Så langt har det blitt produsert over 50 kniver og slirer i «furtebua» på Hvaler.

I snitt blir det produsert en kniv i uka hos Eivind Norman Borge.

– Man regner jo ikke timer på hobbyen sin. Totalt har jeg nok laget over 50 kniver det siste halvannet året. Noen har jeg solgt, de fleste har blitt gaver. Men i slutten av november har jeg bestilt plass på Skjærhaldens julemarked. Akkurat nå lager jeg en bukåpner til bruk på jakt. Siden konfirmasjonsalder har jakt vært en viktig fritidssyssel. Som oftest blir det jakt på gås og villsvin. For meg er alle dyr en ressurs. Mange har en negativ innstilling til villsvin fordi de graver i skogbunnen. Litt rart det der, den som gjør mest skade på jordkloden er vel oss mennesker?

(Saken fortsetter under bildet)

«En mann uten kniv er en mann uten liv.», heter det. Eivind lager gjerne kniver som også kan brukes på kjøkkenet. Denne til eget bruk.

Vil bli gammel hjemme

Knivmakingen er egenvelferd, mener Borge, som også har mange tanker rundt utviklingen innen kommunale helse- og velferdstjenester.

– Samfunnet er i endring, hvor jeg tror spesielt generasjonen under meg ikke har et ønske om å tilbringe siste rest av livet på et sykehjem. Det har ikke jeg heller, vi vil bli gamle hjemme. Det betyr at tjenesten hjemmesykepleie, og ikke minst velferdsteknologi, blir viktige og viktigere.

Jeg hadde aldri skrevet en negativ ladet selvbiografi med mål om å henge ut folk, systemer eller organisasjoner.

—  Tidligere Frp-er, Eivind Norman Borge

Hvaler kommune var en av landets første kommuner som innførte smarte strømmålere. To år etter ble teknologien også innført for måling av vannforbruket.

– Det første jeg tenkte på etter at alle hus og hytter fikk «smarte» målere var: Disse må kunne brukes innen velferden også. Tenk deg en bruker hvor helsa begynner å bli dårlig; i denne husstanden gjør vi en avtale med utveksling av data. Hvis det eksempelvis ikke er brukt vann innen klokka 9:00 hos fru «Hansen», tar hjemmesykepleien kontakt for å høre om alt er bra. Får de ikke får svar, rykker de ut og tar en fysisk sjekk. Et godt eksempel på hvordan teknologien kan være til hjelp.

Eivind Norman Borge prater gjerne mye om mangt og meget. Ofte forankret i hvordan samfunnsoppgaver kan bli bedre og sikrere. Om hvordan TV-en i alle hjem bør bli kommunikasjonsverktøyet med hjemmesykepleiere og lege, og patentbeskyttelser syttienåringen har søkt om.

Borge smiler:

– Det er innimellom vanskelig å få med seg andre på nye tanker og ideer. Hos mange er en iboende skepsis til alt som er nytt. Så må jeg også innrømme at noen ideer blir lagt i skuffen. For noen år siden tok jeg et konsept med hvordan utrykningskjøretøy skulle bli registrert hos alle trafikanter i nærheten helt opp til samferdselsdepartementet, den saken har jeg gitt opp. Det samme gjelder en oppfinnelse som tar responstiden for utrykning til brann i tunneler ned til et minimum. Men patent på hvordan vi skal bli kvitt spøkelsesfiske, utstyr som er glemt eller mistet i havet, den kommer – vent og se.

Klima og miljø

Ved verktøybenken i Borges lille snekkerbod formes knivemner, og lær preges til ulike slirer. Det gir rom for ettertanke hos Hvalers tidligere ordfører, Fremskrittspartipolitiker og murer.

– Jeg har alltid vært opptatt av klima og miljø. Oppveksten utenfor sentrum har helt sikkert påvirket meg. Som guttunge kunne jeg ligge på enga med glasset fra en lommelykt som forstørrelse og se på livet i jordbunnen. Fascinert av det mikroskopiske mylderet, og tanken om et eget univers. Jeg var glad i å skrive, så det kom helt sikkert til uttrykk i stilene på skolen også.

Det høres ut som det kan komme en bok om Eivind Norman Borges liv og virke?

– Jo, skrivegleden har alltid vært der, men nå er det andre ting som opptar meg. Mine to sønner og fire barnebarn skal prioriteres, og kona selvfølgelig. Men en skal aldri si aldri...

Hvaler kan by på mer enn emner til knivskaft. Lokalpolitikken bør gi grunnlag for Eivinds variant av din tidligere partileders bekjennelser i «Siv – med egne ord»?

– Vet du, jeg hadde aldri skrevet en negativ ladet selvbiografi med mål om å henge ut folk, systemer eller organisasjoner. Helt uinteressant. Men når det er sagt, oppvaskmøter finner man jo i alle partier. Nei, hvis jeg kommer til å skrive en bok kommer den til å handle om jordas opprinnelse. Kan hende litt science fiction-aktiv. Boka hadde garantert blitt gjenstand for mange diskusjoner.

– Jeg forsvarer kritisk journalistikk, men vi må ikke glemme at det er mennesker vi har med å gjøre, sier tidligere Frp-er på Hvaler, Eivind Norman Borge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: