Hvaler

Rekordår for utleie av kystledhytter på Hvaler

– Som resultat av regjeringens oppfordring om å feriere i Norge, har det i år «tatt helt av», smiler en fornøyd leder av Hvaler kulturvernforening, Paul Henriksen.

– Det har vært en god utleiesesong for kystledhyttene på Hvaler, forteller Paul Henriksen. Kulturvernforeningen har tre hytter ved Brottet på Spjærøy og gamle Brekke skole på Kirkøy som leies ut.

Kulturvernforeningen har tre hytter ved Brottet på Spjærøy og gamle Brekke skole på Kirkøy som leies ut. En viktig inntektskilde for foreningen som har bygget opp Hvalers største kultursenter.

– 80 prosent av leieinntektene går til foreningen, resterende til Oslofjorden friluftsråd som administrerer ordningen. Vi har store faste og flere løpende prosjekter. Hadde vi ikke hatt disse fire hyttene ville aktiviteten vært langt lavere, sier Henriksen.

Viktig for turistkommunen Hvaler

Så langt i år har over 1.800 personer overnattet i kulturvernforeningens hytter, for hele fjoråret ble tallet rett under 1.400. Et viktig bidrag i øykommunen, mener kulturvernforeningens Paul Henriksen.

– Uten tvil vil våre fire kystledhytter – i tillegg til Homlungen fyr, Lauer og Rekefabrikken i Papper – regnes som betydelige overnattingssteder i turistkommunen Hvaler.

Pandemi og oppfordring til ferie i eget land har garantert bidratt til gode tall for kystledhyttene.

– Det er ingen trær som vokser inn i himmelen. Når reisemønsteret er tilbake til et «normalt» nivå må vi være forberedt på en viss nedgang i antallet overnattinger, avslutter Paul Henriksen, som likevel velger å være optimist:

– Endringen i feriemønsteret har gjort at tilbudet om overnatting i en kystledhytte har nådd ut til nye besøksgrupper. Vi har tro på tilbudet!

– 80 prosent av leieinntektene fra våre fire kystledhytter går til foreningen. Vi har store faste og flere løpende prosjekter. Hadde vi ikke hatt disse fire hyttene ville aktiviteten vært langt lavere, sier leder i Hvaler kulturvernforening, Paul Henriksen.

---

Kystled Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd (OF), er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden. OF eier og forvalter over 60 hytter i Kystled Oslofjorden.

Mange steder har OF samarbeid med frivillige og ideelle lag som selv eier eller har ansvaret for alt rundt byggene, og ønsker å gjøre disse tilgjengelige for allmennheten.

OF har ansvar for store friområder langs fjorden og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten.

Kilde: Oslofjorden Friluftsråd

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen