Hvaler

Blåskjellbestanden på Hvaler skal overvåkes

Havforskningsinstituttet starter overvåking av blåskjellbestanden etter mange bekymringsmeldinger om at blåskjell forsvinner langs norskekysten.

– De siste årene har vi fått inn et økende antall meldinger om at blåskjell har blitt borte fra steder der man til vanlig kan sanke skjell, sier forsker Tore Strohmeier ved Havforskningsinstituttet.

Meldingene har kommet fra flere steder i Norge. Målet er å se om forekomsten endres over tid. Bestanden kan variere mye fra år til år, og områdene må derfor overvåkes over flere år før forskerne kan avklare om det er endringer i bestandene utover den naturlige variasjonen.

Områdene som overvåkes, er Oslo, Hvaler/Tønsberg, Agder, Vestland og Troms.

De første undersøkelsene er allerede gjennomført på Øst- og Vestlandet. Mens det var mye skjell på Vestlandet, var det kun tette bestander på én av ti områder i Oslo og Viken.

De fleste hadde flekkvise forekomster av skjellene. Forskjellen skyldes delvis at det er flere leveområder som ikke er egnet for blåskjell i Oslofjorden, og at blåskjellene forekommer i tettere ansamlinger på Vestlandet.

– Overvåkingen så langt viser at vi finner blåskjell på de fleste stedene vi sjekker, skjellene er ikke borte fra disse områdene, sier Strohmeier.