– Har tillit til barnevernssjefen

- Jeg ser at vi har en handlekraftig barnevernssjef som har koblet inn HMS-avdelingen. Når en leder ber om ekstern hjelp i en slik situasjon føler jeg meg veldig trygg på at det er det eneste rette.

Dét sier Siri Martinsen (Ap), leder av kommunens oppvekstutvalg etter lokalavisenes omtaler av avdelingslederen i barnevernet som har fått et forelegg på 6000 kroner for å ha utøvet vold mot en kollega sist sommer. I tillegg til denne oppsiktsvekkende hendelsen har også 11 av i alt 14 ansatte ved en og samme avdeling sluttet på bare ett år.

«Kan ikke blande oss inn»

- Er tida inne for at politikerne begynner å interessere seg for bråket i barnevernet, Siri Martinsen?

- Vi har tidligere i høst fått en orientering om utfordringene. Men vi som politikere kan ikke blande oss inn i enkeltsakene, det er heller ikke vår oppgave. Jeg kjenner imidlertid til at det kommer en sak om barnevernet i kontrollutvalget om ikke lenge, opplyser Martinsen .

- Forbundet for sosionomer og barnevernsansatte (FO) uttrykker bekymring over det faktum at en barneverns-avdelingsleder har utøvd vold mot en kollega; er du som politiker og arbeidsgiverrepresentant enig med FO som snakker på vegne av de ansatte?

 - Nå er vel ikke alle ansatte i barnevernet organisert i FO. Fagforbundet har også mange medlemmer der. Men jeg kan ikke kommentere enkeltsaker. Det vil være feil av meg. Men på generelt grunnlag tar jeg selvfølgelig avstand fra enhver voldshandling på enhver arbeidsplass. For å levere gode tjenester på arbeidsplassen er det jo en forutsetning at man ikke slåss

- Har du tillit til at kommunens barnevernssjef Anne Beth Brekke Tvedt klarer å løse utfordringene etaten står oppe i?

- Ja, det har jeg. Med den eksterne hjelpen som er hentet inn har jeg full tiltro til at dette skal gå bra. Men da må alle som kan være med å bidra.

Påvirker ikke hverdagen

Barnevernssjef Anne Beth Brekke Tvedt ønsker ikke å kommentere voldsepisoden og reaksjonen som nylig kom fra politiet.

- Dette er en personalsak. Og personalsaker kommenterer jeg av prinsipielle grunner ikke.

- Er arbeidsmiljøet ved avdelingen preget av denne saken?

- Alle har fokus på jobben de skal gjøre. Jeg har profesjonelle folk som er sitt ansvar bevisst i forhold til samfunnsoppdraget vårt, svarer barnevernssjefen.