Har identisk arbeid – men får ulik lønn

Etter den nylige sammenslåingen av operasjonssentralene har ansatte som kom fra Østfold mindre lønn enn kollegene. Det reagerer Politiets Fellesforbund på.

Saken, som først ble omtalt på Politiforum, dreier seg om sammenslåingen av operasjonssentralene for hele Øst politidistrikt, som siden mars i år har vært stasjonert i Ski.

Oppdragslederne som kom fra Østfold tjener nemlig drøye 20.000 kroner mindre i året enn sine kolleger som kom fra Romerike. Follo-lederne ligger midt imellom. Årsaken til ulikheten er at det ble operert med ulikt lønnstrinn da operasjonssentralene var fordelt på tre steder.

– De kom inn dit med like forutsetninger, men ikke lik lønn, sier Hans-Kristian Ek (bildet), som er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund.

KRITISK: Hans-Kristian Ek i Politiets fellesforbund.

Men dette vil ikke arbeidsgiver lytte til (se lenger ned).

156.000 kroner ekstra

Ek understreker at det ikke er misnøye med lønnen isolert sett, men at det, ifølge ham, er en ubegrunnet ulikhet.

– De har gjort den samme jobben helt fra vi ble slått sammen og burde ha lik lønn.

På Politiforum framkommer det at å øke lønnen slik at alle operasjonslederne vil få det samme, vil føre til en utgift på 156.000 kroner ekstra i året. Nestlederen i Politiets Fellesforbund, Espen Orud, sier at det overrasker ham at det skal være problematisk i et budsjett på 1,7 milliarder.

– Distriktet hadde også et mindreforbruk på 44 millioner kroner i fjor. Det er merkelig at man da ikke kan innfri et så billig krav som et av tiltakene for å øke motivasjonen til å bli værende her, sier han.

Sender saken inn sentralt

Han-Kristian Ek bedyrer at de kommer til å ta dette opp til Politidirektoratet og Politiforbundet sentralt, og dersom de ikke kommer til enighet der, vil saken videresendes til Statens lønnsetat.

– Vi har en god sak. vi hadde ikke sendt saken videre hvis vi ikke hadde det, sier han.

Får ikke gehør

Ledelsen i Øst Politidistrikt er ikke enig med Ek og Politiets Fellesforbund i at de om lag ti medarbeiderne skal få økt sin lønn til tilsvarende nivå som kollegene.

– Ledelsen i Øst politidistrikt mener at lønnsforskjellene mellom oppdragsledere ved operasjonssentralen ikke er ubegrunnede. Dagens avlønning er et resultat av de tidligere politidistriktenes lønnspolitikk. Vi mener det bør være en differensiering av lønn innenfor denne stillingsgruppen, på lik linje med de fleste andre grupper, skriver Britt Stine Strand, HR- og HMS-sjef, i en e-post til Politiforum.

Hun skriver samtidig at forskjellene i lønnen er der for å kunne ha en individuell vurdering av de ansatte, og samtidig opplyser hun at det ikke er økonomi til å gjennomføre lønnsutjevnende tiltak nå.

Strand har ikke svart på Dagsavisens henvendelser.