Halden

Halden slutter seg til Fair Play Bygg Østfold

Fredrikstad, Sarpsborg og Moss kommuner får selskap av Halden i arbeid mot a-krim.

Prosjektleder Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Etter behandling i Halden kommunes bystyre torsdag ettermiddag, er det vedtatt at Fair Play Bygg Østfold gis et tilskudd på 120 000 kroner i 2021 under forutsetning av at andre kommuner til sammen bidrar med minimum 500 000 kroner, og at det oppnås en samlet finansiering på minimum 1 million kroner.

Pengene skal tas fra formannskapets konto.

De bestemte også at Fair Play Bygg Østfold gis et årlig tilskudd på 120 000 i 2022 og 2023, under samme forutsetning som for 2021, samt at det legges frem årsrapport fra prosjektets arbeid med resultatoppnåelse og økonomirapport for det foregående år innen utgangen av januar.

Bekjemper arbeidskriminalitet

Fair Play Bygg jobber for å avsløre og bekjempe arbeidslivskriminalitet (akrim) i byggebransjen. Lønnstyveri, svart arbeid, momssvindel og helsefarlig arbeid er noe av det de avdekker og bringer videre til politiet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.

Fra før er Fredrikstad, Moss og Sarpsborg kommune tilknyttet organisasjonen.