Halden

Regjeringen sikrer Gjellestadutgravingen

Regjeringen foreslår å bevilge 6.7 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, slik at den arkeologiske undersøkelsen av vikingskipet på Gjellestad kan fullføres.


Den arkeologiske utgravingen på Gjellestad i Halden er den første på over hundre år der et gravskip fra vikingtiden har blitt undersøkt. Utgravingen startet i 2020 etter at det ble påvist at bevaringsforholdene og bevaringstilstanden for skipet var ekstremt dårlige.

Artikkelen fortsetter under bildet


På grunn av ekstratiltak i forbindelse med koronasituasjonen kombinert med at funnene i skipsgraven har vist seg å være enda dårligere bevart enn forventet, har utgravingsprosjektet tatt mer tid enn planlagt. Den dårlige bevaringstilstanden har krevd større forsiktighet under utgraving, som igjen har hatt negativ påvirkning på framdriften og økonomien i prosjektet. Prosjektet har som resultat blitt 6,7 millioner kroner dyrere enn forventet. Det skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Utgravingen av Gjellestadskipet er en sjelden historisk hendelse det er knyttet stor oppmerksomhet og høye forventninger til både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Uten ekstra bevilling til å fullføre prosjektet, vil vi miste mye verdifull og uerstattelig kunnskap. Nå er det viktig å fullføre prosjektet slik at innsatsen hittil ikke har vært forgjeves, seier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Utgiftene til den arkeologiske undersøkelsen av Gjellestadskipet omfatter både selve utgravingen samt etterarbeid og konservering. Med regjeringens forslag til ekstrabevilling i nasjonalbudsjettet kan utgravingen fullføres og de arkeologiske funnene dokumenteres og sikres.