Halden

Fant vikingskip på Halden-jorde: – En verdensnyhet!

Dette jordet i Halden skjuler en mer enn tusen år gammel norsk kulturskatt. – Ikke hver dag man trekker et vikingskip opp av hatten, sier fylkeskonservator Morten Hanisch.

– Jeg visste at det var flere gravhauger i området, men at det skulle finnes noe så stort her var litt av en overraskelse, sier bonde Olav Jellestad sindig.

Det var en søknad fra ham, om å få drenere jordet like ved E6, som utløste de arkeologiske undersøkelsene. Fylkeskonservatoren ble koblet inn. De tok saken videre til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), som har skannet overflaten med en såkalt georadar.

– Ikonisk

Mandag var Jellestads gård åsted for et storstilt presseoppbud etter det ble kjent at undersøkelsene blant annet har avdekket et vikingskip.

– Dette vil jeg kalle en verdensnyhet. Det er ikke akkurat hver dag vi trekker et vikingskip opp av hatten. Oseberg-skipet ble funnet i 1904, så det sier jo litt, sier fylkeskonservator Morten Hanisch oppspilt.

EKSTATISK: Fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold fylkeskommune.

EKSTATISK: Fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold fylkeskommune. Alle foto: Hermund Lybeck Kjernli

– For en arkeolog er et vikingskip noe av det mest ikoniske når det gjelder norsk kulturarv, fortsetter han.

Samtidig berømmer han både Halden kommune og bonde Olav Jellestad for å ha gjort sitt til at funnet nå er en realitet.

– Her har forvaltningen fungert, og hvis noen av leddene hadde sviktet kunne skipet blitt borte. Det er nok noen sånne historier fra rundt omkring, så det er viktig å gi litt honnør til kommunen, og ikke minst grunneier, for å ha gjort det man skal gjøre. Bonden får nå erstatning fra staten for inntektstap med tanke på det området som må undersøkes, men det er sikkert også litt stolthet rundt å ha et vikingskip på gården sin, sier Hanisch.

FORSKER: Avdelingsleder Knut Paasche ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) forteller om vikingskipsfunnet.

FORSKER: Avdelingsleder Knut Paasche ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) fortalte om vikingskipsfunnet på en pressekonferanse.

Trolig fra samme tid

Hittil er det bare gjort tre funn av godt bevarte vikingskip i gravhauger i Norge – det nevnte Oseberg-skipet og Gokstad-skipet i Vestfold, samt Tuneskipet i Østfold. Nå er arkeologene spente på hvilken tilstand Jellestad-skipet etter hvert viser seg å være i.

– Folk har vel tenkt at de tre skipene som er funnet ikke kan være de eneste, i og med at det kanskje var flere tusen av de, men at det dukker opp et nytt akkurat nå er spennende, sier forsker og avdelingsleder Knut Paasche i NIKU.

Størrelsen på skipet er anslått til opp mot 24 meter langt, men nøyaktig hvor stort det er sammenlignet med tidligere funn – og ikke minst eksakt datering – er det for tidlig å si noe om.

– Men skip i gravhaug kom ikke før på 500-tallet, og fra middelalderen tok kristne gravskikker over. Det er et tidsrom på nesten 600 år, men når det blir funnet ett skip til i området rundt Oslofjorden til er det naturlig å se for seg at det er fra samme periode som de tre andre, sier Paasche.

Les også: Østfold Historielag: – Bygg en kopi av Tuneskipet

Flere funn

Det er også uvisst når en eventuell utgravning av skipet kan komme i gang.

– I løpet av 2019 vil det gjøres flere undersøkelser, men uten å grave, slik at vi ikke ødelegger noe. Vi vil ha mest mulig oversikt først. Hvorvidt det faktisk skal kraves ut er heller ikke opp til oss, men Riksantikvaren, og da er det blant annet snakk om penger, forklarer Morten Hanisch.

FUNNET: Oversiktsbilde over Jellestad i Halden, der det nå er funnet et vikingskip (markert med grønt omriss midt i bildet). Litt lenger ned ligger den store gravhaugen Jellshaugen (markert med stor rød ring).

FUNNET: Oversiktsbilde over Jellestad i Halden, der det nå er funnet et vikingskip (markert med grønt omriss midt i bildet). Litt lenger ned ligger den store gravhaugen Jellshaugen (markert med stor rød ring). Illustrasjon: Kars Gustavsen/NIKU

Vikingskipet er ikke det eneste funnet som har blitt gjort på jordet ved Jellestad gård i Halden. Undersøkelsene med georadar har også kartlagt en rekke andre gravhauger og såkalte langhus under matjorden på Jellestad.

– Her har du et helt samfunn, altså. Og det er bare her hvor vi har kartalgt foreløpig. Georadaren fanger ikke opp alt, men vi har allerede veldig mye. De andre gravene kan også inneholde flotte ting, og i tidligere skip som er funnet har det også vært ornamentikk og mange andre ting som sier noe om histoiren. Her kan være litt av hvert, smiler Hanisch.

BEHERSKET, MEN SPENT: Vikingskipet ble funnet på jordet til bonde Olav Jellestad (i midten).

BEHERSKET, MEN SPENT: Vikingskipet ble funnet på jordet til bonde Olav Jellestad (i midten).

Får erstatning

Sammen med NIKU ønsker fylkeskonservatoren nå også å undersøke andre jorder i området for å se hva de kan skjule av gamle kulturskatter.

– Det er bare 600 meter ned til der kystlinjen gikk i vikingtiden. Der kan det være ønskelig å se om det ligger en handelsplass eller havn, samt flere gravhauger og hus, sier Knut Paasche.

Uansett er Hanisch strålende fornøyd med det som er funnet så langt.

– Dette er noe de aller fleste av oss trolig bare opplever én gang, og knapt nok det. Jeg kan ikke si annet enn at dette er noe alle arkeologer drømmer om – å gjøre ett av de virkelig store funnene, sier Hanisch.

Olav Jellestad må nå belage seg på at jordet hans ikke kan brukes til dyrking på en god stund, men vil få alt av inntektstap dekket.

– Det blir vel en løsning på det. Det er helt greit at det skjer litt her, og så blir det interessant å se hva mer de kan finne, avslutter bonden.

Mer fra Dagsavisen