Halden

Rekordmange villsvin skutt i Østfold

226 villsvin ble skutt og drept i Norge forrige jaktår. Hele 212 av dem ble felt i Østfold. Videoen over viser en flokk filmet i Halden for snart to år siden.

Det viser en fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De aller fleste ble drept i kommunene Halden (100) og Aremark (85), som ligger langs svenskegrensa. Dyrene kommer nemlig fra Sverige. Der er bestanden på et helt annet nivå enn i Norge.

– Årlig felles det nå over 100.000 villsvin i Sverige, sier Trond Amund Steinset, seniorrådgiver i SSB.

Uønsket av bønder

Villsvin er svartelistet og dermed en uønsket dyreart i den norske faunaen. Den kan blant annet gjøre stor skade på kornåkrer, grønnsaksbed og skogbunn. Den kan også føre med seg sykdommer til vanlige husdyr.

De siste årene har antall villsvin i Norge, og da særlig Østfold, vokst kraftig. I jaktåret 2013/2014 ble ingen villsvin felt i Østfold, ifølge SSB. Året etter ble 70 dyr felt. Så 120, 150 og nå sist altså 212.

Et jaktår blir regnet fra og med 1. april til og med 31. mars.

Forventer at de vil mangedobles

Ifølge en forskningsrapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er det plass og habitater til en villsvinbestand på opptil 220.000 dyr i Norge, dersom bestanden får vokse fritt.

– Vi kan regne med at populasjonen dobler seg hvert tredje år. Hvis vi tar hensyn til topografi og naturlige hindringer for spredning, er det imidlertid mer realistisk å anslå at villsvinbestanden vil være på rundt 40.000 enn 220.000 om 12 til 15 år, sier Eystein Skjerve, forsker og faglig leder i prosjektet til Forskning.no.

Vanskelig å kartlegge

Åsmund Fjellbakk, seniorrådgiver i Fylkesmannen i Østfolds miljøvernavdeling, påpeker at villsvin er en art som det er vanskelig å kartlegge bestandsnivået på, men at det er bred enighet om at det kommer til å bli flere i Østfold i årene framover.

– Villsvinene er solid etablert i Skandinavia. Det vil bli en mye større bestand i Sverige, som har kontakt med norskegrensa. Uansett hvilken strategi vi velger, vil dermed trykket øke de nærmeste årene, sier han.

Han forklarer at villsvin ikke gjør noen skade i naturen, men at de kan skape utfordringer for landbruket.

– Hvis folk er flinke til å skremme bort eller skyte villsvin, slik at de holder seg unna dyrket mark, så tror jeg skadene dyret gjør vil holde seg på et lavt nivå, sier han.

LES OGSÅ: Mann angrepet av villsvin i Rogaland

Mange jaktet i Østfold

I jaktsesongen 2017/2018 ble det også felt flere rådyr enn på 14 år i Østfold, med 3.930 dyr, ifølge SSB. Det var klart mest i landet.

Til sammen ble det registrert 6.428 personer som jaktet i Østfold forrige jaktår.

Aremark er den kommunen med størst andel aktive jegere. Der hadde 26 prosent av den mannlige befolkningen over 16 år jaktet i 2017/2018.

Lavest andel har Moss, med kun tre prosent. Det er samme andel som i hovedstaden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: