Halden

Færre barn ringte om julefyll

Drøyt 6.000 personer tok kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge i 2016. Færre henvendelser enn før handlet om foreldre som drikker seg fulle i julen.

Vanligvis er desember preget av henvendelser fra barn som er bekymret for foreldrenes alkoholbruk. Men i år har ikke slike henvendelser pekt seg ut.

– Det har vært større variasjon, og det er positivt, sier informasjonsarbeider Sylwia Obuchowicz i Alarmtelefonen for barn og unge til NRK.

Obuchowicz håper tallene for desember tyder på at flere foreldre utviser måtehold sammen med barna. Hun tror søkelyset på gode holdninger knyttet til alkoholbruk sammen med barn, er en del av forklaringen på nedgangen.

– Det har vært lansert store kampanjer som har satt søkelyset på at foreldre skal ta hensyn til barn, særlig rundt jul og høytider, sier hun.

I 2016 mottok Alarmtelefonen for barn og unge totalt 6.000 henvendelser. Alarmtelefonen (116111) er et statlig tilbud finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (NTB)