Halden

Debatt: Ikke rovdyrforvaltning på hipsternes premisser

Jeg er for at vi skal ha en levedyktig bestand av ulv i Norge. Det er også Arbeiderpartiets politikk. Men det må være en aktiv forvaltning av ulvestammen, skriver Halden Arbeiderpartis gruppeleder Arve Sigmundstad.

Jeg er for at vi skal ha en levedyktig bestand av ulv i Norge. Det er også Arbeiderpartiets politikk.

Men det må være en aktiv forvaltning av ulvestammen, og vi kan ikke ha et ubegrenset antall ulver i ulvesonen i Norge. Dette var også bakteppet for ulveforliket som Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Krf forhandlet frem tidligere i år.

Forliket forutsatte en balanse mellom hensynet til ulv og hensynet til lokalsamfunnet, og det la til grunn at ulvestammen skulle forvaltes - ikke vokse ubegrenset.

Regjeringens beslutning like før jul bryter med dette forliket.

I stedet for å kunne ha en forvaltning, hvor hensyn til næring, bruk av utmark og hensyn til lokalbefolkning ivaretas, står en nå i realiteten uten både hjemmel og virkemiddel for å regulere rovdyrtrøkket i de mest belastede områdene. Slik kan det ikke være.

Regjeringen har fattet et vedtak som setter rovdyrforliket vedtatt av Stortinget til side. Slik kan vi ikke ha det.

Høyre og Frp har nå sørget for at det ikke skal være noen begrensning i antall ulver innenfor ulvesonen. Stikk i strid med det Høyre og Frp gikk inn for i Stortinget, skal det ikke lenger føres en balansert politikk som sikrer og ivaretar både rovdyr og lokalsamfunn. Nå skal alt skje på rovdyras premisser.

Etter dette har Høyre og Frp har mistet enhver troverdighet i spørsmål der rovdyr og lokalsamfunn skal balanseres mot hverandre. Samtidig føler jeg meg trygg på at valgåret 2017 vil gi oss flere anledninger til å diskutere ulv, det er en debatt jeg ser frem til.

###

Jeg er vokst opp på en gård, min bror driver gården videre – og bildene er fra sauefjøset og den årlige sauesankingen.

Skal vi ha et levende landbruk, kortreist og økologisk mat - og skal vi ta vare på kulturlandskapet – må vi finne en balanse i forvaltningen som ikke bare ivaretar hipsternes forhold til rovdyr.

Der har regjeringen nå sviktet, og hipsterne har vunnet. Jeg tror det blir en kortvarig seier, men bare om vi sammen står opp og sier fra – for #UtenBondenStopperNorge

###

Arve Sigmundstad
Gruppeleder Halden Arbeiderparti og stortingskandidat fra Østfold til valget 2017

Innlegget er opprinnelig publisert på Arve Sigmundstad, Arbeiderpartiets Facebookside her

Debattregler:
Halden24 ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk eller lovverk. Vi oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger, og forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.