Halden

Brudd i posisjonen på eiendomsskatt?

Det er uenighet innad i posisjonen om eiendomsskatt. Høyre åpner for å ta i bruk eiendomsskatt, noe Frp ikke er innstilt på.

I forbindelse med budsjettforhandlingene for 2017, som så langt ikke er helt landet, har det vært forhandlinger mellom partene i posisjon (Høyre, Venstre, Senterpartiet og FrP).

Av tips Halden24 har fått kan det se ut til at Høyre nå vil gå inn for eiendomsskatt, og at FrP i forhandlingene har vært dypt uenige i dette.

Fredrik Holm, Halden Høyre

-Vi gikk ikke til valg på å øke eiendomsskatten, men vi utelukket det ikke, sier Fredrik Holm.

Kan bli åpnet for e-skatt

Høyres gruppeleder i kommunestyret, Fredrik Holm, sier til Halden24 at det  er uenighet om dette punktet, og at forhandlinger pågår.

-Høyre har et årsmøtevedtak fra 2015 på at det kan åpnes for eiendomsskatt, men vi har vært tilbakeholdne med å ta dette i bruk, sier Holm som presiserer;

-Den eneste årsaken til at vi vil vurdere å åpne for eiendomsskatt i Halden er for å benytte ekstrainntekter av eiendomsskatten til å ta ned gjeld og sørge for at Halden kommune kommer raskere ut av Robek-registeret. Det er et betydelig rente-risikomoment knyttet til langsiktig gjeld, og for å slippe å ha dette hengende tungt over oss, kan eiendomsskatten bli økt.

– Ekstrainntekter skal ikke brukes i drift

Holm sier det er helt uaktuelt benytte økte inntekter fra eiendomsskatt til drift av Halden kommune.

– Driften av Halden kommune er vår største kostnad. Driftsnivået i kommunen er for høyt, og må drive mer effektivt og rimeligere, sier han.

Fredrik Holm peker på at  økt eiendomsskatt er problematisk for ethvert Høyre-medlem.

– Vi gikk ikke til valg på å øke eiendomsskatten, men vi utelukket det ikke, sier han.

Etter det Halden24 erfarer  er et av hovedargumentene for økt eiendomsskatt, at det da kan gjøres investeringer, som vil gi en gevinst på driftssiden.

###

Per Egil Evensen vil ikke spekulere i et brudd, men slår fast at økt eiendomsskatt ikke står i FrPs program.

-Ikke i vårt program

I et forhandlingsmøtet i uka som gikk skal tonen mellom partiene i posisjonen ha spisset seg til, og FrP skal ha varslet et brudd med posisjonen.

Dette vil ikke FrPs gruppeleder i kommunestyret bekrefte.

– Frp har ikke eiendomsskatt i sitt program og det gikk vi til valg på. Budsjettarbeidet er ikke ferdig, nøyer Per Egil Evensen seg med å si.

Fremskrittspartiet har vært tydelige på at de ikke ønsker økt eiendomsskatt.

Vil ikke spekulere i et brudd

Hvis FrP velger å bryte ut av et politisk flertall, er det ikke første gang det skjer.

Da det var et år igjen av valgperioden 2003-2007 trakk FrP seg ut av posisjonen, der de satt sammen med Høyre og Ap. Årsaken den gang var at det ikke ble ført FrP-politikk nok.

Dermed kan FrP komme til å havne i et teknisk samarbeide med Halden Arbeiderparti, som FrP også har hatt tidligere.

Halden Arbeiderparti har sagt de ikke ønsker å øke eiendomsskatten.

Dersom Frp bryter ut og inngår et samarbeide med Arbeiderpartiet, kan maktbalansen i kommunestyret bli skjøvet på idet det gjenstår tre år av inneværende valgperiode.

Hvis Høyre går inn for eiendomsskatt  vil dere da bryte ut og inngå et teknisk samarbeid med Arbeiderpartiet?

– Slikt er langt i det blå, sier Per Egil Evensen til Halden24.

Heller ikke Fredrik Holm ønsker å spekulere i hva som skjer, dersom det ikke oppnås enighet om eiendomsskatt innad i posisjonen.

– Det er for tidlig å si. Vi forhandler, og jeg ønsker ikke å spekulere i det, sier han.

Les også:
Rådmannens innledning til budsjett for 2017

Nyeste fra Dagsavisen.no: