Halden

Foreningen Norden Halden 80 år

Fredag 18. november feirer Foreningen Norden avdeling Halden sitt 80-årsjubileum i Haldens Klub med rundt 80 gjester.

Fra Foreningen Norden Haldens årsmøte i 2016

Av Foreningen Norden avdeling Halden

Foreningen Norden Halden 80 år 1936-2016.

De nasjonale Norden-foreningene ble stiftet i Norge, Sverige og Danmark i 1919 og Finland i 1922.

De tok møysommelig fatt på de oppgavene som de hadde gitt seg selv, nemlig å spre gjensidig forståelse og respekt mellom folkene i Norden. Det gjaldt blant annet å få ungdommen i tale, hjelpe dem til å lese og å forstå nabolandenes språk, la dem få reise og oppleve nabolandene, faglig og som på ferie, og treffe ungdom fra andre nordiske land.

Den norske Foreningen Nordens arbeid ble lenge først og fremst et hovedstadsfenomen, riktig nok med avholdelse av en god del kurs, seminarer, møter og reiser omkring i landet.

Den første lokalavdelingen kom i Trondheim i 1925. Den neste ble stiftet i Bergen i 1930.

Et virkelig gjennombrudd for stiftelsen av lokallag en masse kom i 1936 etter avholdelsen av det storstilte arrangementet ”Nordens dag”. Da ble det vervet en lang rekke nye medlemmer, stiftet regionlag over store deler av landet og altså opprettet svært mange lokallag, blant andre steder i Halden.

###

Francis Bull (1887-1974), professor, litteraturhistoriker, forlagskonsulent, skribent og foredragsholder deltok i stiftelsesmøtet i Halden i 1936.

Stiftet i Fredrikshalds teater

Alle stiftelsesmøtene rundt i landet hadde samme program.

Det var først foredrag av Francis Bull om nordiske kulturforbindelser og deretter redegjørelse om Foreningen Nordens virksomhet av generalsekretær Henry Bache.

Til Halden og Fredrikshalds Teaters festsal kom de to søndag den 29. november. Det var gratis adgang.

Etter møtet kunne man tegne seg som medlem til kroner fem per år.

"Ikke minst i disse urolige tider er det et viktig arbeide foreningene Norden utfører til fremme av forståelse og samarbeide mellom de norske folk" het det i Amta i forhåndsavtalen, og mente sikkert de nordiske folk.

Dagen etter gikk Amta grundigere gjennom Nordens oppgaver og vektla at Norden-foreningene var helt upolitiske.

Ville gjøre Halden-avdelingen sterk

Den 4. desember fulgte lokallagets konstituerende møte i Halden.

Fru Ragnhild Rød ble valgt til formann, overlege Lützow-Holm til nestformann og avdelingssjef Ottar Dahl til kasserer og sekretær.

I referatet i Haldens Arbeiderbladet heter det:

”Man var enige om å sette alt inn på å gjøre Halden-avdelingen til en sterk forening. Ingen steder i landet skulle det være naturligere at interessen for samarbeid og forståelse i Norden burde være mer levende enn nettopp her ved grensen."

I løpet av våren 1937 var Foreningen Norden Haldens medlemstall kommet opp 42.

Blant disse var Haldens Folkebibliotek og Halden Pikeskole.

###

Bjørg Jacobsen leder foreningen i Halden i jubileumsåret.

Lederne i lokallaget gjennom de 80 år som har gått er:
Ragnhild Rød inntil 1939, Steen Steensen 1939-1940, Harald Næss 1946-1948, Halvor Diesen 1948-1966, Anders Steinsholt 1967-1977, Bjørn Andersen 1977-1987, Bjarne Andersen 1987- 2011 og Bjørg Jacobsen 2011-.

Styret i jubileumsåret er:
Leder: Bjørg Jacobsen, N.leder: Svein Olav Hansen, Sekretær: Torhild Larsen, Kasserer: Grete Nyquist, St.medl: Hilde Jigarp og Reidar Larsen. Kommunens rep. Øistein Lillås.

Dette er det foreningen Norden i Norge sier om sin egen virsomhet i dag

"Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Vi mener et mer sammensveiset Norden vil gi flere muligheter for alle og medføre at de nordiske landene får en sterkere stemme på den globale arena.

Vi er en nordisk kulturbærer og har siden 1919 vært en pådriver for nordisk samarbeid.

Foreningen skaper møteplasser og formidler kunnskap om nordisk språk, historie og samfunnsforhold samt bidrar til å fjerne grenser."

###

Foreningen Norden, avdeling Halden besøkte Torshavn på Færøyene

Vennskapsby-arbeidet en viktig aktivitet

En del av Foreningens virksomhet her i Halden er vennskapby-samarbeidet. Det kom i gang straks etter krigen.

1.juni 1946 gikk det ut et brev fra danske Norden-foreningen  med ide om å opprette ”nordiske broderskaper” mellom lokalforeningene.

Først og fremst ble det kontakter Danmark- Sverige, men Norge og Finland kom med etter hvert.

I april 1947 var det 48 trekløver bl a Ringsted-Skövde og Halden. Senere kom også Vammala nå Sastamala i Finland med.

I dag har kommunen overlatt ansvaret for kontakten med vennskapsbyene og vennskapsbesøk til vår forening.

Vi møtes til vennskapsbesøk annen hvert år. Neste år i mai vil Skövde være vertskap og inviterer de tre andre byene.

Vi har også et nært samarbeid med den svenske foreningen Norra Bohuslän rett over grensen. Vi gir ut felles program slik at vi kan delta på hverandres arrangement. Har et felles styre møte hvert år og
skiftes annen hvert år om arrangementet Nordisk Gjestebud som finner sted en helg i nærheten av Nordens Dag 23.mars.

Under 80-90-tallet hadde foreningen mye utveksling med vennskapsbyene. Det var musikkorps, skoleklasser og kor som dro på besøk og kom til Halden.

###

Fra et møte i Foreningen Norden i Halden, der tidligere forsvarssjef Sverre Diesen holdt foredrag.

Medlemsmøter med nordisk tema

Aktivitet ellers er medlemsmøter med nordisk tema som for eks jernbaneutbygging, flyktningeproblematikk, grensehinder, nordisk forsvarsamarbeid, og ofte med nordiske kulturinnslag.

Vi arrangerer tur, både dagsturer og 4-5-dagers turer til forskjellig steder i Norden. Vi har vært i Skåne, Bornholm, Dalarne og Færøyene, Baldersnes og Koster. I fjor hadde vi også en tur til nabobyen 1000-års jubilanten Sarpsborg.

Som tema på våre arrangement prøver vi også å følge opp hovedforeningens satsningsområder innen språk, kultur, utdanning, ogsamferdsel; som f.eks bedre språkforståelse mellom de Skandinaviske land med kampanjer som: Bruk skandinavisk og La Pippi snakke svensk.

Fjerning av grensehindre,  mer samarbeid mellom de nordiske tv-kanalene og i det hele tatt et mer forpliktende samarbeid mellom de nordiske land på flere områder.

Der har vi i Halden engasjert oss spesielt på samferdsel og bedre jernbaneforbindelse mot Sverige, Danmark og videre til Europa.

I juni 2016 var vi vertskap for Foreningens Landsmøte.  Der sto vi bak en resolusjon ang jernbaneutbygging over grensen mot Göteborg.

I forbindelse med Landsmøtet satte vi også opp et historisk vandreteater i Skippergata. Det var meget vellykket.

I jubileumsåret har vi 225 medlemmer. Blant dem er Halden Kommune, Halden Bibliotek og de tre ungdomsskolene.

Fredag 18. november feirer vi vårt 80-årsjubileum Haldens Klub med ca 80 gjester. Det kommer representanter fra Skövde, Ringsted,
Strömstad, våre andre foreninger i Østfold og Hovedstyret. Kommunen og lokale samarbeidsparnere vil også delta.

Bjørg Jacobsen
Svein Olav Hansen

Mer om Foreningen Norden Halden:
Nordens største høytlesningsbegivenhet har fremtiden i sikte
Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen besøker Halden
-Det sterkeste argumentet for et nordisk samarbeid er økonomi