Gard Jenssen er ansatt som leder for innovasjonssatsingen «Smart Fredrikstad»

Smart Fredrikstad er en ny arena for utvikling av byen vår. Her skal næringsliv, høyskole, innbyggere og kommune samarbeide om å finne gode løsninger på nye og gamle utfordringer.

Gjennom samarbeid, ny teknologi og prinsippene for bærekraftig samfunnsutvikling, skal vi sørge for at Fredrikstad er en attraktiv by å bo, besøke og drive næring også i årene som kommer, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Som programleder for satsningen vil Gard Jenssen blant annet ha som oppgave å sørge for at ressurser lokalt og regionalt finner hverandre.

Han skal legge til rette for og utøve rådgivning i blant annet IT-baserte innovasjonsprosesser mellom ulike aktører lokalt, regionalt og nasjonalt. Stillingen skal også fungere som et bindeledd mellom forskning, HiØ og praktisk rettede innovasjonsmiljøer med sikte på å ta initiativ til og utvikle prosjekter som bidrar til økt bærekraft innen alle samfunnsområder. Andre viktige oppgaver er å bistå ulike aktører i å utforme søknader rettet mot ulike finansieringskilder for innovasjonsarbeid.

Som programleder for Smart Fredrikstad skal Gard Jenssen være en inspirator for kompetanseutvikling innen big data, IoT (Internet of things), digital transformasjon, IT-baserte og kvalitative metoder for innbyggermedvirkning.

- Smart city som tematikk i en kommune berører alle etater, og samtidig både akademia, næringsliv, samfunnsliv og innbyggere. Ambisjonen om å skape en felles forståelse av hva en smart by er - og målet om å få alle til å trekke i samme retning - er en utfordring jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Gard Jenssen.

Han legger til: - Etter fire år med smartby som hovedbeskjeftigelse, ser jeg at Fredrikstad er en av byene i Norge som kan bli ledende i Norden. Det betyr blant annet at smart city kan skape arbeidsplasser, skape bedre liv for innbyggerne, redusere kommunens utgifter og ikke minst bidra til å oppnå bærekraftsmålene.

- Gard Jenssen anses å være en av våre fremste ressurser på dette området i Norge.

Han har et stort relevant nettverk både innenlands og utenlands, og han har allerede etablert gode kontakter lokalt her i Fredrikstad gjennom de oppdrag han har hatt for oss, sier rådmann Ole Petter Finess.