Frykter Viken skal utvanne det østfoldske

Historiker Sven G. Eliassen maner Østfold-politikerne til å huske godt hvor de kommer fra når fylkessammenslåingen trer i kraft i 2020.

– Østfold er et fylke med en lang og særegen identitetsforankring. Vi er et traust og bevisst folkeferd med en rik og sammensatt historie helt tilbake til forhistorisk tid – preget av arbeidersamfunn, herregårdskultur og nærhet og tilflytting fra Sverige og Danmark, sier Eliassen, som også er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold (HiØ).

Han har skrevet en rekke bøker om ulike deler av Østfolds historie på kommune- og fylkesnivå, og ser mørkere på framtida enn fortida.

– Selv om jeg jobber mye med eldre historie, tenker jeg mye på dagen i dag, og ikke minst morgendagen. Jeg er redd for at de som skal styre det nye fylket ikke har samme eierforhold til den lokale kulturen, og at denne sammenslåingen vil utvanne Østfold-begrepet. Den eldre garde vil trolig tviholde på identiteten, men på sikt vil nok folk slutte å se på seg selv som østfoldinger, mener han.

Les også: Samlet mot sin vilje i nytt fylke
Les også: – Uansvarlighet satt i system

På lag med de små

Han legger ikke skjul på at det ligger en grunnleggende skepsis til større enheter til grunn for hans bekymring.

– Jeg har vært på lag med de mindre kommunene i tidligere sammenslåinger her i fylket. Et kjennetegn er at små enheter blir en slags pariakaste, de får mindre kontakt med det store sentrum, og blir en periferi.

– Når vi blir en del av Viken vil vi miste mye av kontakten med de styrende krefter i fylkeskommunen som har spilt på lag med oss. Dette direkte samarbeidet forsvinner, og vi vil nok bli en lillebror som ikke får den samme innflytelsen.

Når Viken fylkeskommune etter planen blir realitet fra og med 1. januar 2020, mener Eliassen derfor det er viktig at politikerne med Østfold-bakgrunn ikke glemmer hvor de kommer fra.

– De må prøve å posisjonere seg så godt de kan, og da trenger vi sterke personligheter som kan påvirke dynamikken. Uten å bli sjåvinistiske må de hegne om identiteten, interessene og de lokale verdiene i Østfold.

Les også: Erstatter rådmenn med åtte fylkesråder i Viken

– Vær på vakt

Også statsviter og førsteamanuensis-kollega ved HiØ, Harald Borgebund, mener Østfold er i en utsatt posisjon foran fylkessammenslåingen.

– Både politikere og innbyggere i Østfold bør være bevisste på og opptatte av at vi ikke er så godt plassert geografisk i det nye fylket. Drammen er for eksempel mye mer sentralt for de aller fleste innbyggerne i Viken, og kan fort bli en mer naturlig plassering for sentrale funksjoner.

– Det er god grunn til å være på vakt for endringer i de strukturelle planene som foreligger i dag, og passe på at Østfolds interesser blir like godt ivaretatt også i Viken fylkeskommune, utdyper Borgebund.

Det folkelige engasjementet rundt regionreformen har ikke vært det helt store i Norges sørøstligste fylke, og Borgebund har følgende teori om hvorfor:

– Det er ikke mulig å sette to streker under svaret, men noe av forklaringen ligger nok i at sammenslåingen framstår abstrakt for folk flest. Kommunesammenslåinger betyr trolig mer, fordi det er lettere å forholde seg til det som er nært. Konsekvensene her vil først merkes om 5-10-15 år.

SPLITTET: Statsviter Harald Borgebund ser både fordeler og ulemper ved fylkessammenslåingen.
Foto: Bård Halvorsen/HiØ

SPLITTET: Statsviter Harald Borgebund ser både fordeler og ulemper ved fylkessammenslåingen. FOTO: Bård Halvorsen/HiØ

Ser også fordeler

Han understreker samtidig at man fortsatt er tidlig i prosessen, og at det derfor er uklart hva som blir de faktiske konsekvensene.

– Det er nå man har mulighet til å være i forkant av utviklingen – både politikere og næringsliv – framfor å bli pålagt nye strukturer og rammer, sier statsviteren.

Også Borgebund trekker historiske paralleller når han skal spå framtida for Østfold som del av en større enhet.

– Tradisjonelt har ikke Østfold fått så mye oppmerksomhet verken regionalt eller nasjonalt, og har på et vis måttet klare seg for lut og kaldt vann. Det er en fare for å bli ytterligere marginalisert i det nye storfylket.

Likevel mener han det er en nødvendig reform som er på gang, og som også kan slå positivt ut for østfoldingene.

– Når vi blir del av en stor region ligger det også et potensial for å bli en sterkere politisk kraft nasjonalt, hvis politikerne fra de tre fylkene klarer å samle interessene.

– Ofte er folk skeptiske til forandringer, men hvis vi ikke endrer de politiske institusjonene når samfunnet rundt oss endrer seg, kan også dét bety at vi sakker akterut, sier Borgebund.