Fremtidstro på Kaken

Treforedlingsindustrien sliter mange steder, men hos Norske Skog Saugbrugs i Halden ser man lyst på fremtiden. Ikke å undres over; bedriften har forsket fram nye og fremtidsrettede produkter.

Mens verden utenfor ser et kriserammet og sterkt redusert Norske Skog er det ingen panikk innenfor fabrikkområdet til Saugbrugs i Halden. På Saugbrugs er det «keep calm and carry on», som gjelder, skriver bransjebladet Norsk Skogbruk (krever abonnement).

- Vi går ikke og tenker på at konsernet skal gå overende. Det nytter ikke å gå å være redd, vi må isteden konsentrere oss om å bli enda bedre og utvikle oss, sier konserntillitsvalgt Paul Kristiansen til bladet.

Fabrikksjef ved Saugbrugs, Kjell Arve Kure, er enig.

-Denne situasjonen som beskrives er alltid litt annerledes for oss som jobber i selskapet enn for de som ser det utenfra. Om situasjonen er sånn eller sånn må vi konsentrere oss om å drifte fabrikken på best mulig vis, sier han.

Investert for flere hundre millioner

Det er gjort enorme investeringer ved fabrikken i Halden de siste 10 årene.

Det dreier seg om nye produkter, men også om investeringer i tradisjonell papirproduksjon.

-Flere 100 millioner er investert i anlegget som produserer termomekanisk masse. Nå bygges det biogassanlegg, som skal levere drivstoffgass fra første kvartal i 2017, sier Kure til Norsk Skogbruk.

Alt papir som produseres ved Saugbrugs eksporteres, og det er kjøpere til alt som produseres.

De største volumene går til Tyskland og USA, og markedet er også stort i Frankrike og Storbritannia.

Staten støtter opp om nytenkningen

Staten har engasjert seg i utviklingen av produktene hos Saugbrugs i form av forskningsstøtte.

For videreutvikling av mikrofibrillær cellulose (MFC), eller såkalt «nano-cellulose»  er det bevilget 4,5 millioner kroner.

Mikrofibrillær cellulose (MFC) er et fornybart produkt og har flere interessante anvendelser. MFC vil være en ny råvare, som vil forsterke papirbaserte produkter.

I tillegg kan nano-cellulosen over tid utvikles som en erstatning for plastprodukter, samt som fortykningsmiddel i ulike produkter som for eksempel maling.

Anlegget i Halden har en kapasitet på rundt 1 tonn per døgn.

-Stor vilje til omstilling

Mikrofibrillær cellulose har fått mye oppmerksomhet innen skogsindustriell forskning de siste årene. Materialet har spesielle egenskaper og kan anvendes på en rekke områder.

- Treforedlingsindustrien i Østfold har vist stor evne og vilje til omstilling. Dette er et ressurskrevende arbeid med stor risiko, sier seniorrådgiver Erlend Ystrøm Haartveit i Innovasjon Norge og tillegger

- Å skape nye forretningsområder ved Norske Skog Saugbrugs er fremtidsrettet utvikling av en tradisjonell industri. Prosjektene tar utgangspunkt i trefiberkompetanse i verdensklasse, og bruker denne for å skape nye arbeidsplasser i Østfold-regionen.