Fredrikstad

– Det er altfor mye stammespråk i politikken

Høyres ordførerkandidat, Arne Sekkelsten (44), bruker gjerne spissformuleringer. – Det må være et poeng å kommunisere slik at alle vet hva vi står for, sier han.

I november ble advokat Sekkelsten valgt som Fredrikstad Høyres ordførerkandidat. – Kommunens fokus må være kjerneområdene, legge til rette for etablering av ny industri slik at vi får flere arbeidsplasser og ikke minst ta grep i forhold til skoler som råtner på rot, sier han.

Diskuterer «peanuts»

I en nylig duell med Arbeiderparti-ordfører Siri Martinsen om kommunens økonomiske krise, kjørte opposisjonspolitikeren hardt på mangelfull politisk styring.

– Litt humoristisk formulerte jeg debatten rundt egenandel på ferjene, hvorvidt den skal være fem eller ti kroner, som: Man diskuterer hvor pynten på kaka skal stå – ikke hvorfor kaka har blitt sur. Dette er akkurat kjernen i det vi mener. Vi diskuterer ofte saker som er «peanuts» i den store sammenhengen.

– Når det er sagt, er vår holdning at ferjene skal være gratis å bruke. Det har noe med symbolverdi og byens identitet å gjøre. Men det er ikke fravær av billettinntekter som har veltet det økonomiske lasset i Fredrikstad kommune.

– Det verste jeg vet er floskler

Arne Sekkelsten tar imot Dagsavisen Demokraten på sitt kontor i ærverdige tollboden på Cicignon i Fredrikstad. Med stort hjørnekontor, og egen safe som har overlevd utallige tolldirektører, er dette advokatens arbeidsplass – og politikerhule utenom bystyresalen. Det er lenge siden utregning av skatt på vareflommen over landegrenser ble gjennomført, og lyden av samvittighetsfulle tollere som tastet på regnemaskiner hørtes. Vi må tilbake til 1800-tallet for å finne en overtollbetjent som ble ordfører i Fredrikstad – kanskje han gikk opp den samme sementtrappen som Sekkelsten nå gjør?

Jeg har ikke gått med en gammel ordførerdrøm i magen!

—  Arne Sekkelsten (H), tidligere kommunestyrerepresentant i Oppegård og fylkestingsrepresentant i Akershus.

I skapet bak kontorstolen henger den svarte advokatkappen. Sekkelsten smiler og trekker litt på skuldrene:

– Mulig jeg fremstår som prototypen på en Høyremann. Blå skjorte og stort skrivebord. Men, jeg er den jeg er – og har ikke valgt å fremstå som noe annet.

– Det er sju år siden det bølget internt i Fredrikstad Høyre, men jeg registrerer fortsatt at historiene blir brukt mot oss, mener Arne Sekkelsten.

Kan hende er han også inspirert av Høyres tidligere statsminister, nå avdøde Kåre Willoch sine mange og velformulerte sitater. Men fagspesifikke ord, uttrykk og formuleringer som også lokalpolitikere ofte tyr til – ser gjerne Arne Sekkelsten fjernet fra ordforrådet til sine politikerkolleger.

– Det er altfor mye stammespråk i politikken. Det verste jeg vet er floskler. «Den lille verdensbyen», hva ligger i den visjonen? Hva med ordet «bærekraft»? Brukes i tide og utide, etter min mening. Samtidig tror jeg velgerne er tjent med at det er rom for spissformuleringer – det må være et poeng å kommunisere slik at alle forstår hva vi står for. Likevel tror jeg man skal vokte seg for å drive med noe som velgerne lett kan oppfatte som kjekling. Når det er sagt – med spissformulerte utsagn må du regne med å få tilbake med samme mynt – det tåler jeg.

Fra Oslo til Fredrikstad

Arne Sekkelsten kommer fra Oppegård i Nordre Follo, men slekten er fra Sekkelsten gård i Askim langt tilbake i tid. I Unge Høyre startet den politiske karrieren. Etter hvert ble det to perioder som kommunestyrerepresentant i Oppegård, og én som fylkestingsrepresentant i Akershus.

Sosiale medier er min akilleshæl. At jeg kommer til å bli kongen av kommentarfeltene vil nok ingen oppleve.

Etter å ha studert statsvitenskap og juss jobbet han noen år som advokatfullmektig i Førde, før flyttelasset gikk til Oslo og jobb i politiet. I 2011 ble Fredrikstad hjemstedet for familien Sekkelsten.

– Med stellebordet midt på stuegulvet, og endret livssituasjon, var tiden inne til å forlate hovedstaden. Valget falt på Fredrikstad, og jeg startet egen praksis. Vi har ikke angret en dag, her blir vi. Kona mi, jeg og barna våre.

Sekkelsten? Ta til høyre. Ordførerkandidatens familierøtter kommer fra Askim. Selv er han oppvokst i Oppegård, en kommune som ble styrt av ordførere fra Høyre siden 1968. Fra 1. januar 2020 gikk Oppegård sammen med Ski kommune inn i den nye kommunen Nordre Follo.

Før inntreden i Fredrikstad bystyre ble Arne Sekkelsten nestleder, og senere leder i Fredrikstad Høyre. Nå partiets ordførerkandidat.

– Jeg har ikke gått med en gammel ordførerdrøm i magen. Men vi er etter min oppfatning et reelt alternativ til det sittende politiske styret her i Fredrikstad, sier han.

«Vi tror på Norge» er Høyres nasjonale slagord. Sekkelsten tror og håper han kommer til å sette seg i ordførerstolen etter neste kommunevalg. Det er snart hundre år siden en høyrepolitiker utførte det vervet, med apoteker Oscar Blikstad.

Ansettelsesstopp og etterslep vedlikehold

Engasjementet i lokalpolitikken for elleve år siden ble trigget av den dårlige tilstanden på kommunens skolebygg.

– Det er helt forferdelig når vi hører om elever som kun får være inne i klasserommet i en gitt periode, på grunn av ekstremt dårlig inneklima. Barn og unge er framtiden. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller. Etterslepet i kommunalt vedlikehold på skolene må tas tak i, nå.

Ordførerduell Siri Martinsen (Ap) og Arne Sekkelsten ( H)

Fredrikstad kommune skal spare 400 millioner kroner de neste fire årene. Det virker enkelt å komme med slike utsagn i opposisjon. Hvor skal pengene hentes?

– Det er helt riktig, og dette er selvfølgelig kjernespørsmålet. Kommunen må i større grad konsentrere seg om sine hovedoppgaver. Det er forskjellen mellom vår og Arbeiderpartiets politikk. Vår generelle holdning er at vi må tåle en reduksjon i det offentlige engasjementet for å gi innbyggerne best mulig tjenester innen oppvekst, helse, transport og tekniske oppgaver. Mest mulig kostnadseffektivt.

– Som eksempel har vi i Høyre utallige ganger sagt fra til kommunedirektøren at det må gjennomføres en ansettelsesstopp. Selvfølgelig ikke på lærernivå og ute i de spisse tjenestene, men med en naturlig turnover på 500 personer er det store penger å hente på å ikke ansette nye. Vi har foreslått å ikke re-ansette 80 personer hvert år, i tre år. Da vil vi spare mye.

Kommunedirektørens oppgaver

Høyre blir ofte beskyldt for at målet er å privatisere mest mulig.

– En unyansert myte, mener Arne Sekkelsten.

– Likevel må vi kunne stille spørsmål som om Fredrikstad kommune skal ha et eget vaskeri? Eller burde vi ha kjøpt denne tjenesten? For meg betyr det ingen ting om en privat aktør tjener penger på en virksomhet, det viktigste er at innbyggerne får mest og best mulig tjenester. Jeg har ingen ideologisk tanke om at alt bør være privat, men det er verdt å undersøke om det utgjør en økonomisk forskjell. Mere «hokus pokus» er det ikke.

Jeg har nå løftet spørsmålet om hva som er midlertidig? Hvor lenge er det?

—  Arne Sekkelsten om Romleiren i Kiæråsen

Hvilken hverdag kan kommunedirektøren vente seg hvis Arne Sekkelsten blir ordfører?

– Det er et godt spørsmål. Som tidligere nevnt ville jeg bedt om konsentrering rundt de store sakene. Altfor mange saker blir behandlet altfor mange ganger i utvalg, formannskap og til sist i bystyre. Jeg ville også bedt om at det brukes mer energi på kjerneoppgavene, og ikke alt mulig annet. Siden vi er en stor kommune ville sikkert noen hevde at manglende deltakelse på ulike områder ville ha blitt et tap, men igjen – vi må prioritere. Kjernesakene. Hun ville nok også sett at vi kom til å angripe økonomiske utfordringer på en helt annen måte enn i dag.

– Jeg setter min lit til at Jon-Ivar Nygård (Ap), som jeg mener har vært «høy og mørk» i debatten, viser gjennomføringsevne, sier Arne Sekkelsten, som mener byens ferjer fortsatt skal være gratis å bruke.

Samarbeid på tvers av partigrenser

Kommer Høyre i posisjon etter neste kommunevalg lover Arne Sekkelsten verken gull eller grønne skoger.

– Det vil bli smertefullt i tiden fremover uansett. Vi har et enormt vedlikeholdsetterslep og en formidabel oppgave i møte med eldrebølgen. Som partikollega Truls Velgaard bruker å si: «Det er en lenge varslet katastrofe som er i ferd med å inntreffe». Derfor må det gjennomføres kraftige endringer. Men skolebygg og vedlikehold må prioriteres – det er ikke alt som kan skyves framover i tid.

– Samtidig tror jeg på samarbeid. På tvers av partigrensene, med en utsletting av blokkpolitikken som vi ser i dag.

Står Fredrikstad Høyre nå samlet som parti?

– Jeg ser hvor du er på vei med spørsmålet. Det er sju år siden det bølget internt i Høyre, men jeg registrerer fortsatt at historiene blir brukt mot oss. Både fra dere i pressen og posisjonen. Det er ingen av oss som ønsker å bruke tiden på intern uro. Dette er historie, og noe jeg verken har opplevd eller har et forhold til, svarer Sekkelsten bestemt.

Høyres ordførerkandidat oppfattes som et frisk pust i partiet, og som tidligere nevnt ikke redd for å spisse sine meninger. Men om vi nå får oppleve en aktiv lokalpolitiker i sosiale medier, tviler han selv på.

– At jeg kommer til å bli kongen av kommentarfeltene vil nok ingen oppleve, ler Arne Sekkelsten og legger til:

– Sosiale medier er min akilleshæl. Selvfølgelig må jeg som politiker i 2022 forstå at sosiale medier også er en arena for oss. Jeg er nok i læringsfasen når det gjelder dette, og er kan hende litt kjedelig. En vanskelig balansegang føler jeg i forhold til blottlegging av privatlivet. Noen drar dette ganske langt. Det er ikke naturlig for meg. Jeg er saksorientert.

Arne Sekkelsten har i tillegg til skole og oppvekst fokus på næringsutvikling i Fredrikstad. Her sammen med Høyreleder Erna Solberg som nylig besøkte Kråkerøybedriften Jøtul.

Samkjøring i Nedre Glomma

Du har vært inne på økt samarbeid. Bør kommunene i Nedre Glomma vurdere bruk av felles ressurser?

– Hvorfor ikke dette er gjort tidligere framstår som ett av de virkelige store mysteriene. Hvorfor er ikke Sarpsborg og Fredrikstad kommuner mer samkjørte? Jeg tenker ikke at vi skal bli én kommune, men innkjøpssamarbeid og merkantile fellesfunksjoner er noe som bør gjøres i enda større grad.

– Viktigst akkurat nå er å stå sammen om utbygging og utvikling av infrastruktur. Selv om vi har en samferdselsminister fra Fredrikstad som kjenner problemene våre, har det foreløpig gitt liten uttelling. Jeg setter min lit til at Jon-Ivar Nygård (Ap), som jeg mener har vært «høy og mørk» i debatten, viser gjennomføringsevne. Både innenfor jernbane, Kjøkøysund bru, og saken rundt Moss lufthavn Rygge.

Du etterlyser mer satsing på næringsarealer. Det vil også øke kommunale kostnader?

– Utgangspunktet må være at nye arbeidsplasser etableres og flest mulig bosetter seg. Skal vi få økte skatteinntekter, må tilbudet til næringsdrivende være attraktivt. Mange produsenter er enkelt sagt opptatt av hvordan de kommer fram med traileren sin. Utfordringene er ikke kun innen infrastruktur, men også hvordan kommunen opptrer i reguleringssaker. Saksgangen må effektiviseres. I tillegg må vi sikre god tilgang på strøm.

Må ta vanskelige debatter

Romleiren i Kiæråsen ble etablert med en midlertidig tillatelse for åtte år siden. Nylig var Høyres Arne Sekkelsten på besøk i leiren. Det gjorde inntrykk.

– Forholdene er ikke spesielt bra. Jeg har nå løftet spørsmålet om hva som er midlertidig? Hvor lenge er det? Mitt fokus er at vi altfor lenge har skygget unna de vanskelige debattene … Det samme gjelder barnefattigdom og sekundærflyktninger. Jeg er nok ganske pragmatisk, og sier ikke at dagens løsninger er feil. Jeg sitter heller ikke med svar på alle vanskelige problemstillinger – men hvis slike saker ikke skal tas i bystyret – hvem skal ta dem da?

Arne Sekkelstens privatliv vil han ha for seg selv. – Jeg er saksorientert, og er kan hende litt kjedelig når det gjelder sosiale medier.

Høyres Arne Sekkelsten gir ros til ordfører Siri Martinsen (Ap) som etter hans mening nå forsøker å redde stumpene av prosjektet Arena Fredrikstad. Etter årelange forsinkelser og endringer i kommuneøkonomien inviteres private aktører til et samarbeid.

– Vi ser her konsekvensen av at alt skal være offentlig. Vår holdning er at man trekke inn private aktører i slike prosjekter. Det er to elementer i dette; bygging og drift. Samarbeid med private aktører er noe mange andre kommuner har gjort, med suksess. Driften bør etableres i et eget selskap. Vi hører utsagn som: «Arranger en konsert da, så kommer det inntekter». Det må inn folk med kommersielle tankeganger. Igjen, her er noe av problemet – kommunen skal ikke drive med slike aktiviteter. Det er ikke en av kjerneoppgavene til kommunen, og bør løftes ut til private. Helst på en slik måte at inntektene går til nedbetaling og drift av prosjektet. Da må en tenke nytt, som å ha dette skilt ut i et eget selskap eid av kommunen og private i fellesskap.

Tross en hardt presset kommuneøkonomi i Fredrikstad. Vinner man velgere på å bruke mindre av fellesskapets økonomiske ressurser?

– Ikke nødvendigvis, men kommer vi til makten lover jeg en ny retning. Med forbehold om at det ikke ramler noen skjeletter ut av skapet. Driften må reduseres, investeringer gjøres smartere og nybygg oppføres billigere. Vi kan bare ikke fortsette med å sende barna våre til skoler som er i en elendig forfatning. Det må vi rydde opp i. Så får vi heller tåle at kommunen må gjøre noen reduksjoner.

Ikke et soloprosjekt

Siden 1926 har Fredrikstad hatt 13 Arbeiderpartiordførere. Sekkelsten mener det er på tide å vise at hans parti er et reelt alternativ.

– Fredrikstad som en tradisjonell industri- og arbeiderby er slik det var, og ikke slik det er.

Ordførerkandidat Arne Sekkelsten tar igjen fatt på dagens arbeidsoppgaver, som advokat. Nå venter jobben med å få kontroll og oversikt på avtaledokumenter, rettsregler og risikoanalyser – og krav klienter har fått. Politikeren Sekkelsten må vente til arbeidsdagen er over. Han er ikke frikjøpt. En gryende valgkamp har han dog et rolig forhold til:

– Jeg har ikke tro på en intens sluttvalgkamp. Velgerne vurderer hva man har gjort den siste perioden, tror jeg. Ser vi på økningen i antallet forhåndsstemmer gir det også en pekepinn på at mange ikke bryr seg om selve valgkampen. De har allerede bestemt seg. Selvfølgelig skal vi ha valgkamp, men den vil bli løftet av hele Høyrelaget. Dette er ikke noe soloprosjekt, heldigvis.

For elleve år siden flyttet familien Sekkelsten til Fredrikstad. – Jeg startet egen praksis. Vi har ikke angret en dag, her blir vi, smiler Høyres ordførerkandidat Arne Sekkelsten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: