Fredrikstad

Pensjonistpartiet: Eldre skal møte faste pleiere i hjemmetjenesten

Når Helse- og velferdsutvalget møtes 29. september, vil Pensjonistpartiets Marianne Kristiansen fremme en interpellasjon om faste pleiere i hjemmetjenesten.

Marianne Kristiansen, gruppeleder Pensjonistpartiet Fredrikstad.

I interpellasjonen Dagsavisen Demokraten har fått oversendt, foreslås det at

«Fredrikstad kommune starter snarest mulig - og innen utgangen av 2021- opp et prosjekt som sikrer at beboere og syke som har behov for hjemmehjelp/hjemmesykepleie møter faste og kjente pleiere/omsorgsarbeidere i sin hverdag.»

Pensjonistpartiet foreslår også at pasienter skal ha mulighet til å bytte pleier, og omvendt, dersom forholdet dem imellom er anstrengt eller vanskelig.

– Det har vært en kjempeviktig sak for Pensjonistpartiet i all tid, at disse som er eldre, syke og sårbare skal slippe å få en hel haug med ulike mennesker hjem til seg når de trenger hjelp, sier Kristiansen.

Kristiansen henviser til Arbeiderpartiets valgkamp, og kjenner seg trygg på at det vil være oppslutning om å få prosjektet i stand.

– I ordførerens hjemby må det være fantastisk å starte et prosjekt for å få dette oppe og gå. Jeg roser han i min interpellasjon. Jeg regner med at jeg får drahjelp for regjeringa veldig snart. De skal gjøre en reform i forhold til dette, det er rett tid å ta det nå. Vi må jo bare regne med å få flertall, sier hun.

– Hva mener du konkret bør inngå i prosjektet?

Dette har regjeringen noen tanker om, det er en viktig sak for dem. De som jobber med dette, virksomhetslederne, de vet hvordan de kan gjøre dette. Det har også vært en valgkampsak for Arbeiderpartiet at flere heltidsstillinger må på. Da forventer jeg også at det skjer noe der. Vi har det på blokka at vi vil spørre hva det vil koste å få heltid for alle. Det er en kjempeviktig sak.

Vil skynde seg sakte

Helene Saloua Apenes Matri, leder i Helse- og velferdsutvalget, forteller at det jobbes med et svar til interpellasjonen, og at det dermed er for tidlig å kommentere den.

– Men på et generelt grunnlag kan jeg si at det er svært viktig at alle som mottar tjenester i Fredrikstad kommune føler seg trygge og ivaretatt av den som yter tjenesten. Det gjelder ikke bare for de som mottar hjemmetjenester, men også andre tjenester som kommunen yter. Dette jobbes det allerede godt med i virksomhetene rundt om, skriver Matri i en e-post til Dagsavisen Demokraten.

Matri forteller at det i kommunen etterstrebes at det er fast personale som kommer hjem til de som skal ha hjelp, men ettersom det er en tjeneste som ytes 24 timer i døgnet, vil det likevel for noen pasienter være mange forskjellige som kommer innom.

Helene Saloua Apenes Matri, Fredrikstad Arbeiderparti

– Denne utfordringen er sammensatt. Ikke minst henger dette arbeidet tett sammen med arbeidet med heltidskultur. Flere med hele faste stillinger vil gjøre det lettere å ha fast personale, fastslår hun.

Utvalgslederen deler Kristiansens ønske om endring i hjemmetjeneste, men legger til at det gjelder å skynde seg sakte.

– Det er flott at vi alle er på den ballen og ingenting vil glede meg mer enn om at vi får en bred politisk enighet om hjemmetjenestereform. Den reformen kan vi ikke regne med kommer tre dager etter valget. Men jeg kan love at jeg ville jobbe for at eldreløftet er noe den nye regjeringen ikke skal glemme i de kommende fire årene.