Fredrikstad

Vann-og avløpsarbeid vil påvirke trafikken på Trosvik langt ut i neste år

Fredrikstad kommune starter nå et vann- og avløpsprosjekt i Knipleveien, Unnebergveien og Th. Thomassens vei. Hele prosjektet er planlagt ferdig i juni 2022

Bilde av Knipleveien

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

De gamle avløpsledningene er i for dårlig stand, mener kommunen, og det gamle fellessystemet der spill- og overvann blir transportert i samme ledning vil byttes ut med et separatsystem med to avløpsledninger.

Når arbeidet nå starter i Knipleveien, vil avkjøringen til Merkurveien nærmest Veumbekken bli stengt. Det vil bli redusert fremkommelighet for både syklende og gående, så vel som for biltrafikken generelt.

Ber beboere være ekstra oppmerksomme

Beboere i nærområdet kan oppleve støy fra arbeid, rystelser fra grøftesprengninger og korte perioder med stengt vann, opplyser kommunen. I tillegg vil det i perioder ikke være mulig for beboere å parkere ved eiendommen, men disse beboerne vil varsles i forkant.

Om sikkerhet vedrørende anleggsområdene, skriver kommunen følgende:

«Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Vi oppfordrer likevel berørte til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.»