Fredrikstad

Stenger E6 ved Årum bru natt til tirsdag 3. august

Trafikken skal legges om til nytt kjøremønster i forbindelse med arbeidet på Årum bru. Dermed er veien stengt fra 22.00 mandag kveld, til 05.30 tirsdag morgen.

Ny bru ved Årum

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Dagsavisen Demokraten har tidligere meldt om bygging av en ny Årum bru.

– I august vil også påkjøringsrampen mot sør bli stengt. Det er få omkjøringsmuligheter, så her må trafikantene kjøre ut på E6 nordgående og snu i Alvimkrysset, sa byggeleder Lars Frode Christiansen den gangen.

Når nå den varslede omleggingen av trafikken gjennomføres, blir det omkjøring via fylkesvei 118 Skjebergveien til Høk (Ingedal) mot sør, og via fylkesvei 118 Grålumveien til Lekevollkrysset mot nord. Omkjøringen blir skiltet.

– Fredag 7. august kl. 22.00 til lørdag morgen må vi stenge E6 helt igjen for å legge om trafikken på en ny midlertidig rampe fra rv. 22 mot sør, sier Thormod Aasgaard, teknisk byggeleder i Statens vegvesen.

Må stenge to kjørefelt i anleggsperioden

Natt til tirsdag 3. august starter arbeidet med å lede all trafikken over i nordgående felt, med ett kjørefelt i hver retning.

– Vi må legge om veien for å starte arbeidet med brudekket på ny Årum bru over E6. Trafikkomleggingen vil skje i flere omganger og vare til slutten av februar 2022.

Brudekket skal bygges i to etapper. Vi må stenge et felt i hver kjøreretning og flytte all trafikken over på en side, mens vi jobber på den andre siden. Så må vi tilsvarende legge all trafikken over på den andre siden for å jobbe videre. Dette vil medføre redusert kapasitet og utfordringer for trafikken på E6, sier Thormod Aasgaard.

Påkjøringsrampen mot sør blir stengt for ombygging til og med fredag 6. august. Det er få omkjøringsmuligheter, så her må trafikantene kjøre ut på E6 nordgående og snu i Alvimkrysset. Omkjøring blir skiltet.

– Alternativt kan personbiler kjøre fv. 118 over Skjeberg til Solbergkrysset og kjøre ut på E6 her. Store biler kan ikke benytte denne omkjøringen, da det er for trangt i krysset. De må kjøre helt til Høk, påpeker Aasgaard.

Imøtekommer transportørene

– I utgangspunktet var planen å stenge påkjøringsrampen mot sør helt fram til februar 2022. Etter dialog med bransjen, har vi allikevel besluttet å bygge en midlertidig rampe mot sør som vil være åpen i anleggsperioden, forteller Aasgaard.

Flere store transportører har påpekt at det er en vesentlig forskjell å kjøre til Alvim og gjennom to rundkjøringer der for å snu med en stor lastebil i forhold til en personbil, og at dette ville bli til vesentlig hinder for dem i et allerede belastet kryss.

– Nå kommer vi bransjen i møte og bygger en ny midlertidig påkjøringsrampe mot sør som vil stå klar lørdag 7. august, sier Thormod Aasgaard.