Fredrikstad

Oppdaget overvannsledning i dårlig stand – stenger Gamlebyveien i høst

Under arbeidet med å rehabilitere Gamlebyveien, oppdaget kommunen en overvannsledning i dårlig forfatning. Fra midten av august til slutten av oktober stenger de dermed Gamlebyveien.

Bilde av Gamlebyveien under arbeid.

– Vi har i løpet av anleggsperioden oppdaget at overvannsledningen er i dårlig forfatning og må byttes. Det betyr at arbeidene blir mer omfattende enn planlagt. Anleggsperioden blir derfor forlenget og vil pågå til slutten av oktober.

Det skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Fra 16. august til slutten av oktober, vil Gamlebyveien bli stengt for gjennomkjøring, og omkjøring vil bli skiltet. Gående og syklende vil fortsatt kunne passere, men flere bussruter vil bli berørt.

Bussene (busslinje 8, 101, 113, 116, 123, 199) vil kjøre om Nabbetorpveien fra 16. august til slutten av oktober. Bussholdeplassen Finnstad ved Borgarveien blir stengt. Passasjerene vil i stedet bli henvist til bussholdeplassen Finnstad i Nabbetorpveien. Informasjon vil bli satt opp på holdeplassen.