Fredrikstad

Stenger Lislebyveien for gjennomkjøring i et år

Fredrikstad kommune er i gang med å legge nye vann- og avløpsledninger på Lahellemoen og Kapellfjellet.

Lislebyveien

Det skriver kommunen i en pressemelding.

Avløpsledningene er ifølge kommunen både utdaterte og i dårlig forfatning. Derfor vil det fra 2. august til høsten 2022 være omfattende arbeid på Lislebyveien. Det fører til at veien stenges for gjennomkjøring, og arbeidet vil føre med seg en del ulemper for innbyggerne rundt.

Gående og syklende vil fortsatt kunne passere gjennom perioden.

Kart som viser hvor arbeid med vann- og avløp skal foregå

Mens veien er stengt vil det være midlertidige omkjøringsveier. Beboere i Lislebyveien vil kunne oppleve korte avbrudd i vannforsyningen, anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner og rystelser fra boring og sprengning. I perioder vil det heller ikke være mulig for beboere å parkere biler ved eiendommen.

Hele fire busslinjer må legges om som følge av arbeidet:

  • 110 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby
  • 120 Lisleby-Trara
  • 162 Greåker videregående skole (skolerute)
  • 185 Cicignon ungdomsskole (skolerute)

Busslinje 110 og 120 kjører fra bussterminalen over Trara til Snippen. På Snippen snur bussene og kjører tilbake samme vei i stedet for å kjøre Lislebyveien. Busslinje 162 som starter ved St.Croixundergangen kjører Fv.109/Rolvsøyveien og Leiegata til Snippen og videre normal rute til Greåker videregående skole. Busslinje 185 kjører fra Lisleby via Leiegata og Fv.109/Rolvsøyveien til bussterminalen/jernbanestasjonen.