Fredrikstad

Kråkerøybrua stenges i høst

Både Kråkerøybrua og Kjøkøysund bru skal vedlikeholdes etter sommeren. Det påvirker både bil- og båttrafikk.

Kråkerøybrua sett fra elva

«Høsten 2021 skal Viken fylkeskommune foreta vedlikehold på både den gamle Kråkerøybrua og Kjøkøysund bru i Fredrikstad. Det medfører noen begrensninger og omkjøringer på veien til Kråkerøy og Hvaler fra midten av august til slutten av oktober i år.»

Det skriver Viken fylkeskommune på sine nettsider.

Arbeidet på Kråkerøybrua fører til at brua stenges helt for trafikk mellom 23. august og 22. oktober. Reisende som skal til Kråkerøy og videre, må derfor bruke Værstebrua. Klaffene på værstebrua vil i perioden dermed ikke heves i denne perioden. Det vil ha innvirkning på båttrafikken.

– Det er viktig å merke seg at brureparasjonen også påvirker forholdene for dem som kommer med båt til Fredrikstad. Seilingshøyden under gammel bru reduseres til ca. 7 meter, og klaffene på Værstebrua vil bli liggende nede for å sikre trafikkflyt. Det betyr at det ikke vil være mulig å komme til Fredrikstad båtveien via Gressvik med annet enn småbåter, sier senioringeniør Vibeke Larsen.

Restriksjoner på Kjøkøysund Bru

Også på Kjøkøysund bru skal det gjøres arbeid som påvirker trafikken. En ny bru er planlagt, og fylkeskommunen håper at byggestart vil skje i 2023. Enn så lenge gjøres det utbedringer som skal sikre forsvarlig ferdsel. Arbeidet vil skje mellom 23. august og 29. oktober.

– I den 10 uker lange anleggsperioden (med forbehold om gunstige værforhold) skal vi legge nytt, tynt slitelag i høyfast betong og reparere skader. Brua holdes åpen for trafikk opp til 32 tonns vekt, men kun med trafikk i ett felt. Tidligere har lastebiler over 32 tonn kjørt midt på brua for å fordele lasten gunstigere (symmetrisk) på bruas tverrsnitt, men dette vil ikke være mulig når vi må stenge ett og ett felt for å få utført arbeidet, sier Larsen.

På dagtid vil trafikken dirigeres manuelt med følgebil. Under de periodene på døgnet det ikke er arbeid, normalt kvelds- og nattestid, vil trafikken bli dirigert med trafikklys.

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!