Fredrikstad

Fikk inn 200.000 i en fei: Teglverksmonumentet nærmere realisering

Fra å ha hatt 500.000 stående på kontoen i flere år løsner det nå for komitéen som skal forberede det kommende Teglverksmonumentet i Fredrikstad.

– Den siste tida har vi fått inn rundt 200.000 kroner fra enkeltpersoner og bedrifter som vil støtte prosjektet. Det synes vi er kjempebra! sier Per Lebesby, KrFs tidligere gruppeleder i bystyret og nå nyutnevnt nestleder i komitéen som forbereder monumentet over industrien som preget byen i flere hundre år.

Kostnadsramme på 1.15 mill.

Komitélederen Lino Lubiana – som er KrFs nåværende talsmann i lokalpolitikken – la for en tid tilbake ikke skjul på at teglverkskomitéen gjerne skulle kommet lenger i sitt arbeide med å få realisert minnesmerket enn hva man hadde gjort etter at Fredrikstad kommune i 2016 bevilget 400.000 kroner til prosjektet.

– Vi er glade for å ha fått med oss Per, selvsagt. Han er en kar som står på. Men jeg må jo understreke at vi ennå har et stykke igjen før vi er i mål. Likevel – dette lover godt, sier Lubiana til Demokraten.

– Med en slik vind i seila bør det være mulig å få realisert monumentet i år eller neste år?

– Vi kan i hvert fall håpe at vi kan få dette til i løpet av et år eller to. Men vi må altså ha inn totalt 1.150.000 kroner, poengterer Lubiana og viser til avtalen komitéen har med skulptøren Svein Tore Kleppan om utføringen av det ikke ubetydelige bronse-monumentet.

Viktig for byen

Verken Lubiana eller Lebesby ønsker å gå ut med navn på giverne foreløpig utover å si at det dreier seg om bedrifter og privatpersoner.

– Dette skal vi selvsagt komme tilbake til etterhvert, lover Lebesby og understreker:

– Jeg tror mange i denne byen mener det er viktig at også de utallige teglverksarbeiderne får sitt moument. Trelastarbeiderne har sin Plankebærer’n, stenhoggerne har sitt store monument i Lykkeberg-parken, Katti Anker Møller er hedret på samme måte, og så videre. Så dette tror jeg er et prosjekt folket vil støtte, sier Per Lebesby til Demokraten.

Det var Odd Løkkevik som i 2014 tok initiativet til å få reist et monument over teglverksindustrien som stod sterkt i Fredrikstad fra 1600-tallet og like til det siste verket på Narnte ble nedlagt i 1979.