Fredrikstad

– Vi har skjevheter å rette opp lokalt

– Folk håper det blir streik, sa streikeleder og hovedtillitsvalgt Ole Martin Kolberg før meklingsfristen gikk ut.

Ole Martin Kolberg, hovedtillitsvalgt i Fredrikstad forberedte streik, men gir nå honnør til de som har forhandlet for FO.

Han fortalte Fontene at streikeviljen var stor blant de 31 FO-medlemmene i Fredrikstad.

– Er dere skuffet over at det ikke ble streik?

– Når man forbereder seg så mye og intenst, så er det nesten vanskelig å ikke ønske seg streik, selv om man i utgangspunktet vil at partene blir enige, sier han.

Han er glad for enighet, men sier det blir feil å si at de er lettet.

– Selv er jeg først og fremst tom inni meg nå, men jeg vil gi all honnør til de som har forhandla. Det har lyktes FO å komme over ramma, og vi får en lokal pott. Sånn sett er dette oppgjøret en suksess for FO, sier han.

Han har ikke rukket å få så mange reaksjoner fra medlemmene, men det han hører er at de er fornøyd med at det blir en god pott til lokale forhandlinger.

– Hvorfor er det viktig?

– Fordi vi har skjevheter å rette opp lokalt, sier han.