Fredrikstad

Skiltet utenfor Engelsviken Sjøhus er stjålet

Det omstridte skiltet på brygga ved Engelsviken Sjøhus er forsvunnet.


Det kan virke som om de lokale innbyggerne i Engelsviken har blitt så lei av skiltet, at de har tatt saken i egne hender. Fredag skriver Fredriksstad Blad at skiltet er stjålet.

Styreleder i sameiet Engelsviken Sjøhus uttaler til avisa at han er lei seg for at skiltet er blitt fjernet, og at han har politianmeldt forholdet som hærverk.

Fikk to ukers frist

I går skrev Dagsavisen Demokraten at Fredrikstad kommune hadde gitt sameiet to ukers frist på å fjerne det omstridte skiltet.

– Dette er en prinsipielt viktig sak for kommunen, sa bygnings- og reguleringssjef i Fredrikstad kommune, Anna Auganes om skiltet.

Styreleder Alf-Petter Halvorsen har tidligere skrevet i et innlegg på Facebook at de forholder seg til friluftsloven, som regulerer bruk av privat brygge og hevder «det betyr at opphold og bruk av brygge / badebrygge ikke er tillat for andre enn sameierne». Innlegget er nå fjernet.

Lov om friluftslivet (friluftsloven), har som formål å verne friluftslivets naturgrunnlag og «sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.» I paragraf § 7. (Landsetting og fortøyning av båt.) heter det at «Under ferdsel har enhver rett til for kortere tid å dra i land båt på strandstrekning i utmark. Det er ikke tillatt å nytte kai eller brygge uten eierens eller brukerens samtykke.» Utover dette, omtales ikke bruk av brygge eller badebrygge i loven.

Plan og bygningssjef Anna Auganes er imidlertid tydelig på at sameiet baserer seg på feil lovverk.

– Området er regulert av kommunen. Her er det plan- og bygningsloven som gjelder. Den trumfer bestemmelsene i Lov om friluftslivet, ettersom dette ikke er utmark, sier hun.

Frist til 5. mai

I et brev som ble sendt til sameiet Engelsviken Sjøhus den 20. april skriver kommunen at det var en «forutsetning for at planen skulle kunne gjennomføres at arealet (bryggepromenaden journ. anm) skulle opparbeides som enn offentlig bryggepromenade med et variert tilbud til brukerne, med badeplass, sitteplasser og sykkelparkering. Sameiet kan ikke i denne sammenheng si at bryggepromenaden er en privat brygge der allmennheten har rett til ferdsel men ikke opphold. Skiltet som er oppført er i strid med hensikten med planen og en rekke bestemmelser i reguleringsplanen.»

– Dette er en prinsipielt viktig sak for kommunen, sier Anna Auganes.

– Det har med bakgrunnen for at reguleringsplanen ble godkjent å gjøre, at det var et avgjørende premiss for å få bygge i 100-metersbeltet. Uten tilgjengelighet for allmennheten, hadde det aldri blitt godkjent. Her har vi også en nasjonal forpliktelse til å følge opp fra kommunens side.

Fredrikstad kommune ber deretter om at skiltet som er satt opp i forbindelse med bryggepromenaden blir fjernet innen 05.05.2021.