Fredrikstad

Nytt koronarelatert dødsfall i Fredrikstad

Det er registrert et koronarelatert dødsfall i Fredrikstad det siste døgnet.