Fredrikstad

Planforslag for Cicignon park ute på høring

Alle kan komme med innspill når Fredrikstad kommune skal avgjøre reguleringsplanen for Cicignon Park


Forslag til reguleringsplan for Cicignon Park ligger nå ute på høring og alle kan komme med innspill. Fredrikstad kommune tror prosjektet blir bra for hele byen. Det skriver kommunen i en pressemelding.

– Cicignon Park, slik forslaget ligger nå, blir bra for bybildet, bybruken og byrommene, og ikke minst for hver enkelt av dem som skal bo i disse boligene, sier Anna Auganes, byggings- og reguleringssjef i Fredrikstad kommune.

– Vi ser at prosjektet har høye bokvaliteter med dagslys, utsikt og plass, for hver enkelt leilighet. Vi ser også gode felles utearealer, høye miljøkvaliteter og et fint samspill med resten av byen. Dette lover godt for at Cicignon Park vil bli et bra sted å bo for alle også mange år fram i tid, sier Auganes.

Hun forklarer at en reguleringsplan er en detaljert plan som bestemmer hvordan et område skal brukes og bebygges. Dette må på plass før en begynner å bygge store prosjekter for å sikre at alle interesser er ivaretatt og utbyggingen er i tråd med kommunens planer.

Fredrikstad kommune og utbygger har jobbet i lang tid for å få på plass en plan som ivaretar alles interesser. I mellomtiden har utbygger fått dispensasjon til å starte opp, men kommer ikke videre uten reguleringsplan.

– Vi synes det er god plan som legges på høring. Nå er det folk flest og andre offentlige instanser som har muligheten til å mene noe om prosjektet, forteller Auganes. Det vil tirsdag den 27.04 klokken 19.00 arrangeres et digitalt informasjonsmøte om planforslaget. Påmelding til møtet gjøres ved å sende en epost til: vegand@fredrikstad.kommune.no.