Fredrikstad

Nå eier foreningen både gård og grunn

Overdragelse av Torvgaten 60 fra Forsvarsbygg til Foreningen Gamle Fredrikstad ble nylig tinglyst. – Kun en formell endring, smiler foreningens leder Knut Thomas Hareide-Larsen.

Foreningen Gamle Fredrikstad har drøyt 450 medlemmer. Målet er å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interessegrupper om bevaring av Gamlebyen. Dunkejongaarden fikk foreningen i gave fra Forsvarsdepartementet i 1959.

– Gården var da nærmest kondemnabel. Forutsetningen var at gården for fremtiden ble vedlikeholdt som fortids- og kulturminne, og garantist var Fredrikstad kommune, som skulle overta gården dersom foreningen ikke klarte å overholde sine forpliktelser, forteller Hareide-Larsen.

Overdratt kostnadsfritt

Kommunens garanti gikk ut i 1999. En forutsetning for gaven var også at foreningen for fremtiden hadde fri bruksrett til grunnen, som fremdeles ble eiet av Forsvarsdepartementet. Avtalen fra 1959 ble ikke tinglyst, antakelig fordi en tinglysning krever en tidsramme for en eventuell festeavtale.

– Det har imidlertid aldri vært uenigheter omkring Dunkejongaardens eierforhold. Av praktiske årsaker, og i og med kommunens uttreden som garantist, ønsket vi å formalisere eierskapet i grunnboken. Etter god dialog med Forsvarsbygg ble avtalen at også grunnen ble overdratt foreningen, slik at hensikten med fri bruksrett til grunnen ble ivaretatt. Dette medførte at både gård og grunn ble tinglyst overdratt nå i april, forklarer Knut Thomas Hareide-Larsen og legger til:

– I praksis er dette kun en formell endring av eierskapet til grunnen, ikke selve bygningene. Overdragelsen skjedde kostnadsfritt, men Forsvarsdepartementet har rett til å overta gården til samme betingelser, dersom foreningen skulle beslutte å selge gården. Dette er selvsagt ikke aktuelt.

Ny østvegg med kledning fra «1784»

Med egne midler og støtte har foreningen restaurert og vedlikeholdt bygningen. Nå senest østveggen på det gamle trehuset i Gamlebyen. Hele veggen er skiftet ut. Originalpanel har blitt kopiert, både med rester fra gavlveggen i vest, og biter av gammelt panel som ble funnet bak den moderne kledningen.

– Et spennende prosjekt, sier foreningens leder siden 2013, Knut Thomas Hareide-Larsen.

– Hele østveggen er restaurert og erstattet med tidsriktige bord, det vil si fra 1784, og gjort etter datidens håndverkskikker. Restaureringen koster 530.000 kroner. Finansiert med egne midler og støtte fra Fortidsminneforeningen, Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune. I tillegg har vi i koronaåret restaurert kjøkkenet og byttet innredning. Dette kostet omkring 110.000 kroner.

Utarbeidet bevaringsplaner

Foreningen Gamle Fredrikstad har utarbeidet de første bevaringsplanene for Gamlebyen, samt den seneste fargeplanen.

– Koronaåret har selvsagt vært preget av lite medlemsaktiviteter, selv om foreningen har jobbet aktivt opp mot både Fredrikstad kommune og Stortinget for å løfte problematikken omkring Forsvarets eiendommer i bydelen og forvaltningen av Gamlebyen. Nyest er kommunens strategi for Gamlebyen, som har kommet til som et resultat av prosjektet foreningen tok initiativ til, med Dag Strømsæther som prosjektleder, avslutter Knut Thomas Hareide-Larsen.

---

Dunkejongaarden

Dunkejongaarden fra 1784 er et av de aller eldste trehus som står i Gamlebyen. Den praktfulle gården ligger ut mot Kongens torv og har gjennom to hundre år vært både privatbolig, skjenkested, kafé og forsamlingshus.

I 1795 flyttet regimentsfeltskjær Siemers inn og bodde her i over førti år. Midt på 1800-tallet gjorde John Larsen seg bemerket i gården med sin høkervirksomhet. Larsen solgte brennevin fra dunk og navnet Dunke-Jon har heftet ved både ham og huset siden da. Gården er en viktig tradisjonsbærer i Gamlebyen.

I dag eies og drives Dunkejongaarden av foreningen Gamle Fredrikstad. Foreningen ble stiftet i 1949 og overtok gården fra Forsvaret i 1959. Umiddelbart startet en omfattende restaurering av huset. I dag er Dunkejongaarden Gamlebyens eget forsamlingshus og brukes til både foreningsmøter og fest.

Kilde: dunkejongaarden.no

---