Fredrikstad

Ap-topp om ny brannstasjon: – Null-løsning er absolutt et alternativ

Aps gruppeleder Victor Kristiansen vil ikke uten videre bruke et hundretalls millioner på å bygge en ny brannstasjon i Fredrikstad.

– Jeg registrerer innleggene i avisene hvor skepsisen til pengebruken er stor. Også jeg ser at kostnadene er et viktig moment, absolutt. Derfor er jeg ikke fremmed for at brannstasjonen på St. Croix forblir hvor den er. En null-løsning må i hvert fall være et av alternativene når saken etter hvert skal behandles i bystyret, sier Kristiansen til Demokraten.

Kritiske eks-brannmenn

Dermed kan kommuneadministrasjonens plan om en super-brannstasjon til 6-700 millioner kroner ha gått opp i røyk allerede lenge før klubba faller i bystyret i juni. Etter hva Demokraten erfarer blir nå stadig flere politikere oppmerksomme på at en drøy halv milliard kroner blir mye å bære for en kommune som allerede har syv milliarder kroner i gjeld.

I to debattinnlegg i byens aviser har den pensjonerte brannkonstabelen Rune Karlsen (65) tatt et kraftig oppgjør med den nåværende brannsjefen og pådriveren for den nye brannstasjonen, Stein D. Laache.

– Jeg mener Laache feilinformerer både politikerne og innbyggerne når han argumenterer for behovet for en ny brannstasjon i Fredrikstad. Hvis han følger innholdet i den såkalte dimensjoneringsforskriften, vil han oppdage at Fredrikstad kan ha sin brannstasjon på St. Croix i 100 år til dersom bygningen kun brukes som en base for utrykningspersonell og brannbiler – og ikke som et anlegg for brannforebyggende avdeling og feiervesenet i tillegg. Det står ingensteds i norsk lov at en brannstasjon må huse disse avdelingene, sier Karlsen til Demokraten.

Brannsjef Stein D. Laache er kjent med påstandene fra Rune Karlsen og sier til Demokraten at han har merket seg debatten, men ønsker på nåværende tidspunkt ikke å uttale seg om saken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette nå, men velger heller å komme tilbake med en pressemelding med det første, opplyser han til avisa.

– Ingen behov for samlokalisering

Tidligere brannmester Odd Ragnar Evensen har også engasjert seg sterkt i investeringsprosjektet.

– Hvis politikerne sier ja til å bruke 600 millioner på en ny brannstasjon og 125 millioner på en midlertidig stasjon, er de på ville veier. Da må de i tilfelle ha latt være å sette seg inn i saken. Løsningen på hvordan Fredrikstads behov for en god og tilstrekkelig brannberedskap skal etableres i framtida ligger i et tettere og mer formelt samarbeid med Sarpsborg. Lag én brannregion, oppretthold fremdeles to brannstasjoner – og løs kravene som ligger innenfor dimensjoneringsforskriften sammen, oppfordrer Evensen.

– Administrasjonen vil ha feiervesenet og brannforebyggende avdeling lokalisert sammen med utrykningspersonalet; er ikke dét et poeng?

– Nei, det er ikke et poeng. Brannforebyggende og feiervesenet har aldri pleiet noen daglig omgang med brannkonstablene. Og kommer heller aldri til å gjøre det. Finner feiervesenet ei pipe som er brannfarlig, ja så meldes dette på en mail til brannvesenet. Den nesten eneste omgangen vi hadde med brannforebyggende var den ene gangen i året vi reiste ut i folks boliger for å se etter mulige brannfeller. Det finnes simpelthen ikke noe behov for samlokalisering, hevder Odd Ragnar Evensen bestemt.

Ønsker samarbeid med Sarpsborg

Høyres gruppeleder Truls Velgaard uttalte til Demokraten allerede i februar at han ville følge «prosjekt ny brannstasjon» i Fredrikstad med argusøyne.

– Jeg oppfatter fortsatt at denne saken er veldig utilstrekkelig belyst og har fra første stund ønsket meg et bredere vurderingsgrunnlag. Etter å ha sett innleggene fra Rune Karlsen, er jeg enda mer sikker på at vi må ha en bedre dokumentasjon på bordet. Hvis det er slik at en kan skrelle ned stasjonen på St. Croix til å være en ren utrykningsbase, ja, så kan vi ikke bruke penger tilsvarende to rådhus på et nytt anlegg bare for å få inn feiervesenet og brannforebyggende avdeling. Da må det være bedre å erverve p-huset tvers over gata og bygge om dette til et hus for de øvrige avdelingene, sier Velgaard til Demokraten.

– Hvordan vil du forholde deg videre til denne saken?

– Jeg tenker at det klokeste vi nå gjør er å ta en skikkelig prat med Sarpsborg kommune. En kontakt dit er jo nå mer aktuell enn noen gang med tanke på den kommende industriutbyggingen på Tofteberg og hvordan behovet for brannsikkerhet skal løses der, sier Velgaard.

En kan like eller ikke like samarbeide med sarpingene, men her mener jeg vi ikke har råd til noe annet.

—  Henning Aall (uavh.)

Også Henning Aall (uavh.) stiller seg kritisk til å bruke flere hundre millioner kroner på en en ny stasjon.

– Slik jeg leser uttalelsene fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er det faktisk nærliggende at Fredrikstad og Sarpsborg trapper opp kontakten. En kan like eller ikke like samarbeide med sarpingene, men her mener jeg vi ikke har råd til noe annet, sier Aall og poengterer:

– Som politiker er jeg et ombud for folket. Da mener jeg også det er en politikers plikt å se etter andre løsninger før vi bruker 600 millioner skattebetaler-kroner på å bygge en ny brannstasjon.