Fredrikstad

Utbygger: – Vil ikke ha konflikt

– Vi har aldri hatt til hensikt å omgå regelverket, sier Inger og Lars Sigvart Gran Andersen, og oppfordrer innbyggere og andre om å la «angrepsvåpnene» ligge på sosiale medier.