Fredrikstad

– Unngå kø, lever avfall på disse dagene, oppfordrer Frevar-direktøren

Våren er tid for rydding i kjeller, garasje og hage. På Øra må du følge noen koronaregler og snart er kommunens grovavfallsaksjon i gang.

– Har du mulighet til å være fleksibel med hensyn til avfallslevering kan det være verdt å merke seg tidspunktene på to ukedager, sier Frevar-direktør Fredrik Hellström.

Flere avfallsanlegg melder allerede om stort vårinnrykk. Frevar-direktør Fredrik Hellström betegner antallet kunder foreløpig som normalt, men har likevel følgende tips til dem som ønsker å unngå kø på mottaket:

– Det er minst trafikk på tirsdager og torsdager mellom klokka 15:00 og 17:00. Har du mulighet til å være fleksibel med hensyn til levering kan det være verdt å merke seg, sier Hellström.

Sorter avfallet hjemme

På gjenvinningsstasjonen er det smittevernregler du må forholde deg til (se egen faktaboks). Frevar varsler også at avfallsmottaket kan bli stengt på kort varsel.

Det har kun skjedd en gang under koronapandemien, sier Fredrik Hellström.

– I mars 2020 hadde vi stengt i en periode. Vi er med i en større dugnad og Frevar er ansvarlige for drift av samfunnskritiske anlegg – derfor etterstreber vi å holde disse i gang. Kundene bruker munnbind og holder avstand. Det fungerer bra.

Du må være innbygger i Fredrikstad kommune for å kaste søppel på Frevar. Er dette et problem å håndtere?

– Normalt sett ikke. Vi håndterer dette så godt vi kan for å holde kostnaden lavest mulig for byens innbyggere. Det er viktig at avfall kommer til gjenvinningsstasjonen slik at det er med på å bidra til material- og energigjenvinning. Da blir avfall til ressurser. Det tenker jeg at vi alle kan tenke litt på når vi rydder i boder og loft, avslutter Hellström og legger til:

– Det lønner seg å sortere avfallet i hengeren hjemme før du reiser ned til Øra. Bruk gjerne muligheten med grovavfallsaksjonen som teknisk drift skal gjennomføre, og husk forsvarlig sikring av lasten. Vi ønsker ingen forsøpling av den lille verdensbyen vår.

– Sorter avfallet i hengeren hjemme før du reiser til Øra og husk forsvarlig sikring av lasten, er oppfordringen fra Frevar-direktør Hellström.

Grovavfallsaksjon i rute

Mellom 200 og 300 tonn avfall samles inn hvert år under Fredrikstad kommunes grovavfallsaksjon.

Aksjonen går som vanlig med første aksjonsdag mandag 19. april, forteller kommunikasjonsrådgiver Eva Sødal.

– Med forbehold om avlysning på kort varsel hvis det blir endringer i koronareglene, er det bare å sette i gang ryddeaksjonen hjemme. Mandag kommer det informasjon i postkassa til alle husstander i Fredrikstad. Her finner du sted og tid for levering av kildesortert grovavfall fra hus og hage til sju mobile gjenvinningsstasjoner, sier Sødal.

– Brosjyren informerer også om andre våroppryddingsaksjoner som «Hold Fredrikstad ren», strandrydding og klipp av hekk, busker og trær.

Flere hundre tonn med blant annet kvist og hageavfall, plast, papp, metall, farlig avfall og glass- og metallemballasje har de siste årene blitt levert inn under grovavfallsaksjonene. Her fra en tidligere aksjon ved Borgehallen på Selbak.

Sju mobile gjenvinningsstasjoner

Nytt av året er at aksjonen utvides med en mobil gjenvinningsstasjon på Ambjørnrød, parkeringsplassen ved Skogstrandbanen.

Smittevernhensyn vil bli ivaretatt, lover Eva Sødal i Fredrikstad kommune.

– Det gjør vi ved at det er begrenset hvor mange som slipper inn på området samtidig. De som venter på tur, sitter i bilene sine. Ellers minner vi om de generelle smittevernreglene som å holde god avstand til andre, vaske hender og holde deg hjemme hvis du er syk.

Grovavfallsaksjonen på våren har blitt gjennomført siden 2007.

– Første gang aksjonen ble gjennomført var høsten 2006, men vi endret dette etterpå til våraksjon. I fjor vår ble aksjonen avlyst på grunn koronasituasjonen. Vi gjennomførte i stedet en redusert aksjon høsten 2020. Nå er vi altså tilbake og har utvidet aksjonen til sju mobile gjenvinningsstasjoner, forteller Sødal.

---

Frevar og smittevernregler

I forhold til smitterisiko, har Frevar sin gjenvinningsstasjon samme avstandsregler som gjelder for samfunnet øvrig. Frevar har innført bruk av munnbind for besøkende ved gjenvinningsstasjonen, foreløpig til og med 14. april.

Dette må du huske på:

 • Har du karantene eller er syk, har du ikke adgang.
 • Hold minimum 2 meter avstand til andre personer og våre medarbeidere.
 • Maksimalt 2 personer kan gå ut av hver bil.
 • Det kan oppstå kø, og du må beregne og måtte vente noe.
 • Det vil ikke være anledning til å få hjelp til bæring/lossing fra ansatte på mottaket.
 • Du må være innbygger i Fredrikstad kommune.
 • Bil og henger skal ikke overskride 9 meter og 3m3.
 • Husk å sikre lasten godt før du kjører. • Sorter avfallet godt før du reiser, slik at du bruker kortest mulig tid inne på gjenvinningsstasjonen.

---

---

Grovavfallsaksjonen 2021

 • Husstandene i Fredrikstad kan levere kildesortert grovavfall fra hus og hage gratis til sju mobile gjenvinningsstasjoner under aksjonen. Avfallet må leveres sortert til rette konteiner på stedet.
 • Selbak – Borgehallen parkeringsplass: 19. og 20. april
 • Onsøy – Onsøy pukkverk: 26. og 27. april
 • Kråkerøy – parkeringsplassen Kråkerøy kirkegård: 19. og 20. april
 • Gressvik – Østkilen: 26. og 27. april
 • Rolvsøy – Østfoldhallene, parkeringsplass ved Montér: 21. og 22. april
 • Ambjørnrød – parkeringsplass Skogstrandbanen: 28. og 29. april

---